YKten niversite zleme ve Deerlendirme Genel Raporu

Yükseköretim Kurulu (YÖK) sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla “2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” nun yayımlandığını duyurdu.

Bu rapora göre 2019 yılında 146 üniversiteden 8.275 öğrenci doktora derecesiyle mezun oldu. Mezun olan öğrenci sayısının en yüksek olduğu ilk beş üniversite Gazi Üniversitesi (506), İstanbul Üniversitesi (478), Hacettepe Üniversitesi (465), Ankara Üniversitesi (407), Ege Üniversitesi (299) olarak sıralandı.

                                                                                 

Yine bu raporda yer alan başlıklardan biri olan “Uluslararası Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi” istatistiklerine göreyse 168 üniversitede 3.930 etkinlik düzenlendi. Raporda bu etkinliklerin en çok yapıldığı ilk beş üniversite Hacettepe Üniversitesi (397), İstanbul Üniversitesi (321), Anadolu Üniversitesi (217), Ankara Üniversitesi (163), Ege Üniversitesi (146) olarak belirtildi.                                                           Raporda 2019 yılında 100 üniversiteden 24.013 öğrenci Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projesine katıldı. Bu projelere katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler Ege Üniversitesi (1.880), Çukurova Üniversitesi (1.863), Gaziantep Üniversitesi (1.684), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1.679), Yıldız Teknik Üniversitesi (1.651) olarak raporda yer aldı.


                                   

Raporda öğrencilerin yaptığı “Sosyal ve Endüstriyel Proje Sayısı” 2019 yılında artış gösterdi ve 168 üniversitemizde toplam 8.465 sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti. Öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk proje sayısının en yüksek olduğu ilk beş üniversite Atatürk Üniversitesi (475), Sakarya Üniversitesi (456), Selçuk Üniversitesi (382), Pamukkale Üniversitesi (346), Gaziantep Üniversitesi (322) olarak yada geçti. 124 üniversitede 5.468 endüstriyel proje yapıldı ve Öğrenciler tarafından yürütülen endüstriyel proje sayısının en yüksek olduğu ilk beş üniversite ise Erciyes Üniversitesi (636), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (562), İstanbul Teknik Üniversitesi (488), Atatürk Üniversitesi (300), Süleyman Demirel Üniversitesi (248) oldu.


                                                                             
Raporda “Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap ve e-Yayın Sayısı” kategorisinde yeralan ilk beş üniversite sıralaması İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (56,04), İzmir Bakırçay Üniversitesi (50,01), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (43,64), İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (41,91), Galatasaray Üniversitesi (34,89) olarak izlendi.
                  


Rapora göre 2019 yılında 32 üniversiteden öğretim elemanları YÖK, TÜBİTAK veya TÜBA’dan 57 bilim, teşvik ve sanat ödülü aldı. Öğretim üyelerinin aldığı ödül sayısının en yüksek olduğu ilk beş üniversite Koç Üniversitesi (7),  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (5), Hacettepe Üniversitesi (4), İstanbul Teknik Üniversitesi (4), İstanbul Üniversitesi (3) olarak yer aldı.

                                                                                                                                 

Raporda, Doktora Programı kapsamında yürütülen projede bursiyeri en fazla olan ilk beş üniversite Ege Üniversitesi (225), Bursa Uludağ Üniversitesi (214), İstanbul Teknik Üniversitesi (214), Ankara Üniversitesi (184), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (182) oldu.


Rapora göre ulusal ve uluslararası özel ve resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler Hacettepe Üniversitesi (533), Boğaziçi Üniversitesi (492), Ege Üniversitesi (487), Ankara Üniversitesi (464), Sakarya Üniversitesi (434) olarak belirtildi.YÖK üniversitelerin performansını değerlendirdiği “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020”ye ait bazı verileri bu hafta boyunca (22 – 26 Şubat 2021) “Yükseköğretim Kurulu” nun  twitter ve facebook hesaplarından paylaşacağını bildirdi.