YKten Doktora retiminin yiletirilmesine Ynelik altay

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yükseköğretimin en üst kademesi olan doktora öğretiminin iyileştirilmesi amacıyla “Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı” düzenlenecek.

14 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşecek olan “Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı” YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleşecek. Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenecek çalıştaya yaklaşık 50 üniversitenin farklı alanlarından lisansüstü eğitiminden sorumlu enstitü yetkilileri, doktora öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri katılacak. Çalıştayda; doktora öğretimine dair sorun alanlarının tespit edilmesi ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesi ile doktora öğretiminin niteliğinin geliştirilmesi hususlarında yol haritası belirlenecek.

Üç oturum halinde gerçekleştirilecek olan çalıştayda katılımcılar “Program Açma ve Öğrenci Kabulü”, “Öğretim süreçleri”, “Danışmanlık”, “İdari Süreçler” ve “Araştırma ve Tez Süreci” temaları üzerinde görüş alışverişinde bulunacak.