Uzaktan Eitimde Zorlama Olumsuz Etkiliyor

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 6 bin öğrenciyle yaptığı araştırmaya göre çevrimiçi derslere kendi isteğiyle girenlerin öğrenme oranı yüzde 41, ailesinin zorlamasıyla girenlerde oran yüzde 14’e düşüyor.


milliyet.com.tr ‘nin haberine göre; Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademisyenleri TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘COVID-19 Sürecinde Uzaktan Öğretme Süreci ile İlgili İlk, Orta ve Lise Öğrencilerinin Algıları ve Duygularına Yönelik Bir Analiz’ isimli araştırmaya imza attı. YTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ş. Feza Orhan’ın yönetiminde, Doç. Dr. M. Betül Yılmaz, Özgür Şensoy, Barış Atakişi ve Doç. Dr. Ş. Gonca Zeren’in yer aldığı ekibin araştırmasına, 6 bin 342 öğrenci katıldı. Yüzde 26,3’ü ilkokul, yüzde 27,6’sı ortaokul ve yüzde 46,1’i de lise öğrencisi olan araştırma kapsamında çıkan bulgular ışığında proje ekibi, öğretmenlere önerilerde de bulundu. Dikkat çekenler şöyle:

 

- Öğrencilerin derslere düzenli girmelerini sağlayın. Bunu motive edecek sürpriz, katılma puanı gibi uyarıcılara; “seni derste görmek beni çok mutlu ediyor” gibi pozitif duygu iletişimine yer verin. Çünkü derse düzenli girenlerin yüzde 47,8’i “çevrimiçi ortamda öğreniyorum” derken bazen girip bazen girmeyenlerde oran yüzde 20,2.

 

- Ailelere, çocuklarına derslere girme konusunda baskıcı olmamaları gerektiğini belirtin. Çünkü derslere kendi isteyerek giren grubun “öğreniyorum” deme oranı yüzde 41,2 iken, istemeyerek zorla girdiğini belirtenlerin oranı yüzde 13,8.

 

- Öğrencilerin yüzde 61,1’i yüz yüze derslerde, çevrimiçine göre daha iyi öğrendiklerini belirttiler. Çevrimiçi veya çevrimdışı ortam tasarımına karar verirken öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerini dikkate alın.


- Çevrimiçi ve çevrimdışı ortamı birbirine entegre ederek öğrenme ortamını tasarlayın. Bu tarz ortamlarda derslerini takip edenlerin yüzde 86’sı derslere kendi isteğiyle girmekte.

- Çevrimiçi derslerde dikkatini toplayabildiğini belirten öğrenci oranı yüzde 26,2. Sadece yazıdan oluşan materyallerdense görsel ve metnin birlikte sunulduğu materyaller tasarlayın.

 

- Öğrencilerin yüzde 90,1’i en çok okuldaki arkadaşlarıyla birlikte olmayı özlediklerini belirttiler. Ders aralarında veya sonunda ekranınızı kapatmanız sonrası öğrencilerin 10-15 dakika birlikte vakit geçirmelerine izin verin.

 

-Üç öğrenciden ikisi öğretmenlerini özledi.  Uzmanlar, öğretmenlere, öğrencilerle telefonla da olsa birebir görüşmelerini öneriyorlar.

 

Kaynakça: https://www.milliyet.com.tr/egitim/uzaktan-egitimde-zorlama-olumsuz-etkiliyor-6477264