IX Ortaretim altay renen  Okul  Glenen retmen temasyla gerekleecek

Her yıl, farklı bir temada sempozyum veya çalıştaylar düzenleyen Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu üyelerinin iş birliği ile bu yıl da düzenlenecek olan çalıştayda; Millî Eğitim Sistemi içerisinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunlar görüşülerek çözüm önerileri ele alınması ve okulların kazanımları artırılmaya çalışılması hedefleniyor.

Millî Eğitim Sistemi içerinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunlar görüşülerek çözüm önerilerinin ele alınacağı ve okulların kazanımlarını arttırmayı hedefleyen çalıştay, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü  Türkiye Özel Okullar Derneği üyeleri Irmak Okulları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.  IX. Ortaöğretim Çalıştayının teması ise “Öğrenen Okul-Güçlenen Öğretmen” olarak belirlendi.

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin çalıştaya dair mesajı ise şu şekilde oldu:

“Türkiye Özel Okullar Derneği olarak öğretmenlerimizin değişen çağa uygun yöntem ve teknikleri takip etmesini önemsiyoruz. Dünyanın her bir köşesinde, hemen hemen her alanda bilimsel çalışmalar yapılıyor. Eğitim alanında da yapılan bu araştırmaları ve yeni yaklaşımları dernek olarak yakından takip ediyoruz. Eğitimde kullanılan dünya örneklerini inceleyerek; Türk müfredatına adapte ediyor, öğrencilerimizin gelişimlerini daha verimli bir şekilde desteklemeyi amaçlıyoruz.

Bu kapsamda; düzenlediğimiz çeşitli sempozyum ve çalıştaylar, deneyim paylaşımı açısından büyük önem taşıyor. Bu ortamlar öğretmenlerimizin kavramsal gelişimlerinin yanı sıra, farklı ve yeni bakış açıları geliştirmelerini de olanak tanıyor. Öğretmenin dönüşümü, kademeli olarak öğrencinin dönüşümüne ve de ileride toplumun dönüşümüne sonuç olarak dünya standartlarına adapte olmalarını sağlıyor. Elbette ulusal adaptasyon ve kültürel mirasımız bu süreçteki en önemli yapı taşımızı oluşturuyor. Öz değerlerimizi ve ulusal müfredatımızı zenginleştiren bu yeni yaklaşımların gündeme alınması; öğretmenlerimizin de bu bilimsel sürece kendi katkılarını sağlayarak ulusal bir katma değere dönüşmesini sağlıyor. 

Bu amaçlar kapsamında 10 Aralık 2022 tarihinde üyemiz Irmak Okulları’nın ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz ve “Öğrenen Okul-Güçlenen Öğretmen” konusunun ele alınacağı Çalıştay; 650’ye yakın özel okul yöneticisi ve öğretmenin katılımıyla Ortaokul ve Lise Komisyonu üyelerimizin desteğiyle gerçekleştirilecek.  IX. Ortaöğretim Çalıştayı’nda 2 konferans, 2 panel ve eş zamanlı 15 atölye yer alacak.”

  Çalıştaya katılmak ve detaylı bilgi almak için https://konferans.tozok.org.tr adresini ziyaret edebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.