YKden Usulsz Yatay Geilerle lgili Uyar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Covid-19 Küresel salgınında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlanmıştı. Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler neticesinde usulsüz yatay geçişlerin yapılmış olduğu tespit edildi.

YÖK tarafından, COVID-19 Küresel Salgını süresince öğrencilerin mağduriyetini önleyici çeşitli kararlar alındı. Özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlanmıştı. Bu kararların ardından bir takım kişi ve çevrelerce suistimal edildiği Yükseköğretim Kuruluna yapılan şikâyetler ve basına yansıyan haberlerde yer almıştı. Bu şikâyetlerin akabinde YÖK tarafından inceleme başlatıldı ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler neticesinde usulsüz yatay geçişlerin yapılmış olduğu ve bunların “özellikle Ukrayna’da bulunan bazı yükseköğretim kurumları üzerinden” yapıldığı tespit edildi.  

YÖK’ün açıklamasında; “Kayıt ve yurt dışından yatay geçiş için Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık, hukuk gibi programlara yurt dışından yatay geçiş yapacak kişilerde Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1000 içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için bu başarı sırası aranmamaktadır. Söz konusu sıralamalarda ilk 1000'de yer alan Ukrayna'daki bazı Yükseköğretim Kurumları'nın, yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu Yükseköğretim Kurumları'na usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı" kaydedildi.  

Usulsüz alınan öğrenciler için kayıt işlemlerinin iptal edilmesi üniversitelere bildirildi. 

Ayrıca KKTC’de bulunan bazı üniversitelerde önce YKS’de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan Türkiye’deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına yansıdı. İncelemeler sırasında ayrıca eksik belgelerle yatay geçişleri yapılmış öğrenciler de tespit edilmiş ve tüm bu hususlarla ilgili olarak öğrenci yatay geçişlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi ve ivedilikle gerekli belgelerin tamamlatılması; belgeleri uygun olmaksızın veya eksik belgeleri tamamlatılmaksızın usulsüz yatay geçiş yapmış veya yurt dışından öğrenci kabul kontenjanı çerçevesinde usulsüz alınmış öğrencilerle ilgili olarak mevzuat hükümleri gereğince kayıt işlemlerinin iptal edilmesi üniversitelere bildirildi.  

YÖK: “Hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereği yapılacak.”

YÖK “Covid-19 Küresel Salgını dolayısıyla insani saiklerle sağlanmış olan yatay geçiş imkânının, fırsat eşitliğine aykırı bir kazanım elde etmek için YKS sınavını dolanmanın bir yolu haline getirilmiş olması kamu vicdanını zedelemektedir. Yurt içinde YKS sınavına yıllarca hazırlanan yüzbinlerce gencimize ve onların emeklerine haksızlık ederek özellikle YKS başarı sıralaması şartı bulunan tıp, hukuk, eczacılık gibi programlara fırsat eşitliğine aykırı ve usulsüz bir şekilde kayıt hakkı kazanmaya yönelik olan; küresel salgın döneminde yurtdışındaki öğrencilerimizin mağdur olmaması için alınmış, insani tarafı ağır basan kararlarımızın bir tür istismarı niteliğindeki bu girişimlerin asla kabul edilmeyeceği ve gereğinin yapılacağı bilinmelidir. Bu bağlamda Kurulumuzca bazı üniversiteler hakkında işlem başlatılmış, bazı üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu olarak, bu gibi hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereğinin yapılacağını ve konuyla ilgili denetim ve takiplere tavizsiz bir şekilde devam edileceğinin bilinmesini isteriz. “ dedi.