Tasarmc retmen Kitab kt

Doç. Dr. Sertel Altun ve Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven'in kaleme aldığı "Tasarımcı Öğretmen" kitabı çıktı.  

Tasarımcı Öğretmen, UbD öğretim tasarımı modeli çerçevesinde öğretmenlerin tasarımcı öğretmen kimliği oluşturma yolculuğunda onlara rehberlik edecek bir yol haritası oluşturma vizyon ve misyonuyla kaleme alındı. 

Okuyucu kitlesini her branş ve kademeden öğretmen adayları, öğretmenler ve eğitim yöneticileri oluşturuyor. Kitap, öğretmen adayları ve öğretmenlere; tasarım becerisi, öğrenci merkezli uygulama örnekleri, iyi bir tasarımı değerlendirme ölçütleri, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulama örnekleri, süreç ve sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme türleri konularında hem teorik, hem de pratik katkılar sağlamayı amaçlıyor. Diğer taraftan kitap, yöneticilere; kurumsal bazda okul tabanlı gelişim modeli oluşturma, sürdürme, değerlendirme ve geliştirme noktasında yol gösterici. Ayrıca UbD temelli öğretim tasarımı çalışmaları sürecinin, öğretmen ve yöneticilerin iş birliği, paylaşım ve üretim yoluyla kurumsal öğretim programı arşivinin oluşturulmasına da katkıda bulunması bekleniyor.