Kitap ve Oyun Okuma Etkinlikleri kitab kt

“Okuma Eğitimi” dersi kapsamında, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı üçüncü sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen yaratıcı okuma etkinliklerinin bir ürünü olan "Kitap ve Oyun Okuma Etkinlikleri" kitabı çıktı. 

Bebeklikten başlayarak çocuk ve gençlerin duygu ve düşünce bilinçlenmesinde, öğretici ve yazınsal özellikler taşıyan görsel ve dilsel uyaranlar önemli bir sorumluluk üstlenir. Çocuklara yaşam ve insan gerçekliğini duyumsatan, onların kavram tasarımı sürecini işleten en etkili uyaranlar, çocuk gerçekliğine uygun, çocuğa göre yapılandırılmış nitelikli kitaplardır. Çocuk edebiyatı yapıtları; okuma kültürü edinmiş, düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinin temel araçlar. Renk, çizgi ve sözcüklerin anlatım olanaklarıyla yapılandırılan iletiler, çocukların duygu ve düşünce birikimlerini devindirir; onları sezinletici öğrenme sürecinin öznesi kılar. Edebiyat yapıtları bu işlevini çocuklara duyma, düşünme sorumluluğu vererek gerçekleştirir.

Kitap ve Oyun adlı çalışmada, çocuklara okuma kültürü edindirme konusunda uzman bir öğretim üyesinin sorumluluğunda, Okuma Eğitimi dersini alan öğretmen adaylarınca, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul dönemindeki çocuklara seslenen kitaplarla okuma etkinlik örnekleri tasarlanmış. Bu çalışma, okul öncesi dönemde “40”, ilkokul döneminde “18” ve ortaokul döneminde “13” etkinlik olmak üzere toplamda “71” okuma etkinlik örneklerinden oluşuyor. Başka bir söyleyişle, 0-14 yaş döneminde hem çocuk edebiyatının “nitelikli kitaplarından örnekler” hem de “bu kitapların nasıl okunması” gerektiğine ilişkin örnek etkinliklerle dönütler sunulmakta. Kitap ve Oyun’un, çocuklarına okuma kültürü kazandırmak isteyen annelere ve babalara, öğretmen adaylarına, öğretmenlere kılavuz olacak bir kitap.