Bykehir lkokulu retmenleri Uzaktan Eitim Deerlendirmesi

Büyükşehir İlkokulu öğretmenleri uzaktan eğitimde, derslerinde yaşadıkları deneyimlerini paylaştı.

Derslerinde özellikle deney yapılması gereken Fen Bilgisi dersleri ve öğrencilerle birebir etkileşimi gerektiren konularda yaşanılan sıkıntılara değinildi. Her ne kadar deneyler yapılmış olsa da sınıf ortamındaki kadar verim alınamadığı söylendi. 4-E sınıf öğretmeni Tahsin Tosun, bu açığı kapatabilmek adına Okulistik, Morpa gibi programlardaki deneylerden faydalandıklarını dile getirdi. 4-D sınıf öğretmeni Güler Kurtege ise derslerinde öğrencilerinin motivasyonunu sağlamak adına web 0.2 araçlarından Kahoot ve Word Wall uygulamasını kullandığını belirtti. Bu uygulamalarla derslerinde “monotonluktan uzaklaşmak için bireysel öğrenci sunumlarıyla öğrencilerin öğrenmesi daha kalıcı hale geldi. Öğrencilerin sunumlarını videoya çekmesi, kendilerini izlemeleri, eksiklerini bulması, özgüven kazanmalarında olumlu etkisi oldu. Oyunla öğrenmeye önem verdim.” dedi. Ayrıca yüz yüze eğitimde dahi öğrencilerin zorluklar yaşadığı matematik dersinde ise ekran karşısında “hikayeleştirme ve materyal kullanımı ile kazanımlar verme” nin olumlu yönde etkilediğini belirtti.

EBA'nın bu dönemde öğretmenlere çok yardımcı olduğu belirtildi ve bu konuda 2-F öğretmeni Yılmaz Demir, EBA’nın ders içerikleri, uygulamaları açısından çok verimli olduğunu şu şekilde ifade etti; “EBA alt yapısı itibariyle sürekli kullandığım ve verimli bir eğitim portalı oldu. Ben konuları anlatırken EBA üzerinden uygulama örneklerini çocuklara izletebildim. Konularda geri kalan öğrencilerimi, anladığını pekiştirmek için diğer öğrencilerimi sürekli EBA’ya yönlendirdim.”

Bu süreçte öğretmenlere kuşkusuz en çok yardımcı olacak kişiler arasında velilerde var ve bu süreçte veli- öğretmen etkileşimin öğrencinin gelişimini olumlu etkileyeceği kaçınılmaz bir nokta. Bu konuda 4-A Bircan Akdelen bu süreçte velilerin ilgisinin çok fazla etkili olduğuna değindi ve bunun olumlu taraflarını da bu süreçte gördüğünü belirtti. Ayrıca velilerin online eğitimi uzaktan da olsa takip etmesi gerektiğine de bir kez daha değindi.

1-H sınıf öğretmeni Mavuş Uzpak Yener ise bu süreçte özellikle teknoloji kullanımında eksik ve ihtiyaçlarımızı daha iyi gördüklerini ve birçok yeni şey öğrendiklerini belirtti. Ayrıca “Biz öğretmenlere 2.dönem için uzaktan eğitimde bilgisayar kullanımı kursu detaylı olarak verilebilir” dedi.

Uzaktan eğitimin, avantaj ve dezavantajları boyutundaki değerlendirmeleri ise şunlar oldu;

Avantajları konusunda; Öğrenci, veli ve biz öğretmenler açısından internet ve bilgisayar kullanımında yeni bilgiler edindik, yarım saatlik dersler yüz yüze eğitimdeki 40 dakikalık derslere oranla çok daha konsantre işlendi. Ders anlatılırken yardımcı kaynak, video ya da görsellere çok daha çabuk ulaşım sağladık. Öğrencilerin hobileri itibariyle gösterdikleri performansları izleyerek hem onları motive ettik hem de diğer öğrenci ve velilere de o yönde farkındalık kazandırdık.

Dezavantajlar konusunda ise; “hareket kabiliyetimizin kısıtlanması, psikolojimizi ve fiziksel sağlığımızı olumsuz yönde etkiledi. Öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte olup sosyal gelişimlerini gerçekleştiremedi. Bazı öğrenciler bilgisayar ekranında dersleri anlamakta güçlük yaşadı, ödev ve ödev kontrolü sağlıklı olmadı, internet ortamına aşina olan öğrenciyle olmayan öğrenci arasındaki akademik ve sosyal fark çok açıldı, nadir de olsa internet ya da bilgisayar aksaklıkları sebebiyle velilerin öğretmenlere yönelik haksız baskıları oldu. Uzaktan eğitimde göz göze temas kuramamak, ekran karşısında öğrencilerin kendini rahat ifade edememesi öğrenmenin ne kadar gerçekleşip gerçekleşemediğinin ölçülememesi, ailelerin öğrencilere fazla karışması olumsuz yönlendirdi. Özellikle objektif bir ölçme değerlendirme yapılamadı. Grup çalışmalarına fazla yer verilemedi.” şeklinde açıkladılar.