Gelecek in Eitim kitab kt

‘Gelecek İçin Eğitim’ kitabı Pegem Akademi yayınlarından çıktı.

 

Ülkelerin eğitim sistemleri ve eğitim politikaları en çok araştırılan ve konuşulan konulardan bir tanesi. Gelecek İçin Eğitim kitabında da bu konuya detaylı bir şekilde araştırmalar ve uluslararası sınavların incelenmesi temelinde değinilmekte. Kitap, ülkelerin var olan eğitim sistemlerinin başarısını artırmak için program geliştirme ve program değerlendirme çalışmalarına önem vermeleri, bu anlamda dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri, başarılı eğitim sistemlerini inceleyip, bu başarının altında yatan etmenleri yapılmış ampirik çalışmaları dikkate alarak değerlendirmeleri, kendi ülkelerinin ihtiyaçlarına, bağlamlarına ve imkanlarına uygun yeni düzenlemeleri sistematik olarak yapmaları açısından büyük önem taşımakta.

Uluslararası sınavlar; PISA, TIMSS, PIRLS

2000’li yıllardan bu yana, aynı yaş grubundaki öğrencilerin farklı performans puanlarının ölçüldüğü Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması (PIRLS) gibi uluslararası düzeyde çeşitli sınavlar yapılmakta. Bu sınavların sonuçları eğitim sistemlerinde öğrenci başarısına katkıda bulunan veya olumsuz etkileyen faktörleri sorgulattığı için dünya genelinde son yıllarda daha ayrıntılı bir şekilde incelenmekte. “Gelecek İçin Eğitim” adı ile 2010 yılında ilk baskısını yapan bu eserde, bahsedilen uluslararası sınavların sonuçlarına göre istikrarlı bir şekilde başarılı olan ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin güncel ve amprik bulgular temel alınarak yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda, PISA, TIMSS ve PIRLS sınavlarının tüm döngüleri dikkate alınarak, ilk on ülke arasından istikrarlı olarak başarıyı yakalayan veya başarısını önemli ölçüde artıran; Finlandiya, Singapur, Kanada, Japonya ve Estonya’nın eğitim sistemleri kitap kapsamında ele alınmakta. Kitapta yer alan ülkelerin her biri için, eğitim sistemlerinin başarılarının altında yatan temel faktörlerin ve başarılarını nasıl sürdürdüklerine dair amprik bulguların ele alındığı ve yorumlandığı üçer bölüm ve bu ülkelerin salgın sonrası çocuk ve genç ruh sağlığına yönelik önerilerinin olduğu bir bölüm yer almakta.

 

"Başarılı eğitimin anahtarı nedir?"


PISA Direktörü Andreas Schleicher, PISA sınavı Türkiye değerlendirmesinde “başarılı eğitimin anahtarı nedir?” sorusuna verdiği cevapta: “Her çocuğun öğrenebileceğine güvenmek. Mesela bazı öğrenciler daha yetenekli görülüyor. Ama en iyi eğitim sistemleri, her öğrencisini başarıya götürenler. Bir diğer mesele şu; eğitimin genel başarısı asla öğretmenlerin başarısından fazla olamaz. Yani öğretmenler ne kadar iyiyse, sistem de o kadar iyi olur. Önemli olan en yetenekli kişileri öğretmen olmaya çekmek.”  Diyor. Bu kapsamda incelenen ülkeler bazında ülkelerin eğitim sistemlerinin başarılarının altında yatan temel faktörleri görme şansı bulacaksınız.

 

Kitap, yüksek performanslı eğitim sistemlerinden öğrenilenlerden yola çıkarak Türk Eğitim Sistemine katkı sağlanması hedeflenmekte.