Eğitim Sohbetleri

     7. Eğitim Teknolojileri Konferansı


#EGTyayın - Geçmiş Yayınlar

Can Gürses

Türkiye'de matematik eğitimi

Şahin Çevik

Dünya genelinde eğitimi etkileyen parametreler

Sinan Canan

Yeni dünyanın cesur insanı