Çelebi Kalkan

Yükselen bir değer olarak girişimciliğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bireylerin kariyer planlamalarını yaparken girişimciliği bir seçenek olarak gündemlerine alabilmeleri artık büyük ölçüde kolaylaşmış ve buna paralel olarak da girişimciliğe olan bu yönelişin hızını
arttırıcı özelliklere sahip yepyeni bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır. Değer yaratan fikirler, fikirleri eyleme geçirme kapasitesi de denilen girişimcilik; insanların hayallerini gerçekleştirmek üzere inisiyatif alıp, harekete geçmeleri olarak belirtilmiştir. Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde de yer alan girişimcilik yetkinliği çocuklarda; fırsatları belirleme, bu fırsatlara yeni fikirler üreterek ve gerekli kaynakları harekete geçirerek gerçekleştirme, yeni bir girişim kurma ve yönetme ile yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda 2014-2018 yılları arasını kapsayan 0nuncu Kalkınma Planında da eğitim sistemimizin amacı;  düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve millî kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi olarak tanımlanmıştır.

Bu amaçta belirtilen girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip nesiller yetiştirmek için TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (GİSEP) (2015-2018) hazırlanmış ve genel amaç olarak; ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Çocuklarda girişimcilik algısı geliştirmek eylem tanımı ile sorumlu olan kuruluş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızdır ve işbirliği yapılacak kuruluşlar MEB,TÜBİTAK,KOSGEB,TRT ve Üniversitelerdir. Beklenen performans göstergesi ise 2018 yılı sonu itibarı ile en az 5 etkinlik/yayın gerçekleştirilmesidir.

EntreComp: Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesine göre girişimcilik müfredat programı, birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlı şu 3 yetkinlik alanlarından oluşur.

 – Fikirler ve fırsatlar,

– Kaynaklar ve

– Harekete Geçme

Her bir alan 5 olmak üzere toplamda 15 yeterlilik alanını geliştirir. 

Girişimcilikte başarılı olmanın temel ilkesi “işleri olağanüstü derecede iyi yürütmek ve birçok şey bilmek değildir. Başarıyı getiren, bir şey hakkında daha çok şey bilip hayata geçirme arzusudur. Bir girişimciyi başarılı kılan ise bildiğini yapma kararlılığı” yani özgüvenidir.

Ülkemizde çocuklar için yapılan uygulamalı tek Girişimcilik eğitimi projesi Kayseri’de, Abdullah Gül Çocuk Üniversitesi ve Orta Anadolu kalkınma Ajansının işbirliğinde yapılmaktadır. Yine Global Girişimcilik Türkiye Haftası 2016 yılında, Kayseri’de Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği “Kız Çocukları İçin Girişimcilik Projesi” de 12-14 yaş arası kız çocuklarına uygulanmıştır.

https://youtu.be/e04_cVO4y30

https://youtu.be/J8kP1DcBSRQ 

Sonuç olarak ülkemizin 2023 hedefleri ve ilk 5 ekonomide olması için girişimcilik ekosistemi olmalıdır. Girişimci olmazsa ya da harekete geçmezse dinamizm oluşmaz. Dinamizm olmayınca da, buna bağlı yenilikler, üretimler, hizmetler, özetle gelişme ve ilerleme ortaya çıkmaz.

Çelebi KALKAN

Scientix  Ambassador

Twitter: @esil38

 

Kaynak: