Mustafa Balkaş

Okullarda geliştirmeyi hedeflediğimiz ve iş hayatında da en gerekli olan becerilerden biri sunum becerisi. Bu beceri üzerinde küçük yaşlardan itibaren, oyun formunda çalışmaya başlamak, öğrenciler için her öğretici hem de eğlenceli oluyor. Okullarda yaptığımız çalışmalarda, anaokulu düzeyinde, oyun formunda sunum çalışmalarına başlandığında öğrencilerin sunum kumandasını dahi ustalıkla kullanabilir hale geldiğini görüyoruz.  Bazen velilerden “biz bile böyle sunum yapamıyoruz” şeklinde geri bildirim alıyoruz.

Sunum becerileri üzerinde çalışılırken, öğretmenlerin en sık yaşadığı sorun, sunumu izlenme durumunda olan öğrencileri motive edebilmek. Sunum ne kadar ilgi çekici olursa olsun,  izleyen öğrenciler  bir süre pasif kaldıklarında, kendi aralarında konuşmaya ve/veya başka şeylerle ilgilenmeye başlıyorlar. Ortaokul ve lise sınıflarında bu ciddi disiplin konusu oluyor, sonunda öğretmen, öğrenci ilişkisi bozuluyor.

Peki bunun bir çözümü var mı? Dinleme durumunda olan öğrencileri motive edebilmek ve onları aktif olarak sürece katmak için, onlara da sorumluluk vermek çok etkili bir yöntem.

Bu konuda kullanılabilecek iki etkili strateji:

  1. Dinleme durumunda olan öğrencilerin her birine sunum değerlendirme kriterlerini dağıtın ve sunum sırasında, bireysel olarak, sunum yapan her öğrenciyi değerlendirmesini isteyin. Zaman varsa, bireysel değerlendirme sonrası, her öğrenciden yanındaki öğrenci ile yaptığı değerlendirmeyi paylaşmasını isteyin. Öğrencilerin farklı bakış açılarını anlamalarına katkısı oluyor. Her sunum sonrası da rasgele seçeceğiniz 2-3 öğrenciden sunumla ilgili değerlendirmelerini alın. Sınıf sunum yapan öğrenciyi değerlendirirken, sunum yapan öğrenciden de kendi sunumunu değerlendirmesini isteyin.
  1. Kullanılabilecek bir başka strateji de, dinleme durumunda olan öğrencilerden, sunumla ilgili 2-3 soru hazırlamalarını istemek ve sunum sonunda bazı öğrencilerin sunum yapanlara soru sormalarına fırsat vermek. İzleyenler, sunumla ilgili soru hazırlarken, sunum yapan öğrenci de kendi yaptığı sunumu değerlendirsin. 

Bu basit stratejiler kullanıldığı zaman, izleyenler de, sunum yapan da aktif olarak değerlendirme sürecine katılmış oluyor. Her öğrenci öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı için motivasyon problemi yaşanmıyor.

Tabii, sürecin nasıl işleyeceğini de sunum öncesinde bütün öğrencilerle paylaşmak çok önemli. Sonunda sorumlu olacaklarını bildikleri için, öğrencilerin bütün dikkatleri ile sunumu izlediklerini ve izleme durumunda olanların de sürece aktif olarak katıldıkları için öğrendiklerini göreceksiniz.

Mustafa Balkaş

Eğitimci, Öğretim görevlisi, Eğitim danışmanı

Twitter: @MBalkas