Hüseyin Er

Aslında daha emeklerken başlayan bir süreçten bahsediyoruz “kariyer planlamadan”. Etraftakilerin “ bu çocuktan doktor olur, mühendis olur, aynı babası/annesi vb” sözlerini duyarak başlayan bir süreç. Tabi ki aileye bağlı bir toplum olarak yaşayan bizler için üniversiteye gidinceye kadar olan süreç hep bu yönlendirmelerle geçti.

Sonra ilkokul başladı ve “öğretmen” dünyamıza giren bambaşka bir olduydu. Ona benzemek, onu gibi konuşmak, onu gibi giyinmek istedik belki de.

Sonra ortaokul. Biraz daha büyüdük. Ergen tavırlar gelişmeye başladı. Kendimizi gösterme ve kabullendirme çabası.

Lise, artık yavaş yavaş aileden uzaklaşıp ikili ilişkilerin daha önemli olduğu bir yerdi.

Üniversite, ayaklarımın üzerinde durabilirimi, haftada en az 5 gün makarna yiyebilirimi, ütü üzerinde de yumurta pişirebildiğimizi gördüğümüz yerdi.

Süreçler hep dışarıdan yönetildi.

Peki; filmi geriye sarsaydık nasıl bir gelişim planlamak isterdik. Çalıştığım bir çok öğrenci ile karar aşamalarında bunun sıkıntılarını yaşadım.

Bir öğrencinin kendi başarısını tasarlayabilmesi için 3 adımlık bir yol haritası çizilmesi önemli.

BAŞARI KRİTERİNİ BELİRLEME

Başarı; üstesinden gelinen iş diye tanımlanmış. Yani başarı kriterinin öğrencilerin kendilerine göre değerlendirilmesi gerekir. Öğrencilerimizin başarıduygusu kadarbaşarısızlıkduygusunu da yaşaması gerekir. Atacağı adımları tasarlamasında destek olmak gerekir.

Mesela ben başarı için şöyle bir örnek veriyorum ki o da şu; “düne göre farklı yaptığın şey”. Dün ya da geçen hafta ya da geçen ay ya da geçen yıla göre neleri farklı yaptın. Başarı skalasını nasıl doldurdun. Geçen haftaya göre bu hafta kitap okuma süreni 10 dakikada sabit tutup ve her gün kararlılıkla bu eylemi yaptıysan bu başarıdır.

Başarının kıyas noktası da önemlidir. Mesela dünyanın en iyi öğrencilerini bir sınıfa koysak ve onları bir sınava tabi tutsak orada da 1. Ve sonuncu olacaktır. 

BECERİ GELİŞİMİ

Beceri kişinin, yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak, bir işi başarma, bir işlemi gereğine uygun olarak, gerektiği gibi sonuçlandırma yeteneği. Benzer anlamı maharet.

Öğrencilerimizin ders çalışmadan önce ya da çalışmaya başladığında bazı temel becerileri kazanmaları gerekmektedir.

  • Masa başında oturabilme
  • Sadece çalışılacak dersin dokümanını masa üzerinde bulundurma.
  • Çalışılacak konuların listesini çıkarabilme
  • Ödev yapabilme/ ödeve uygun zaman ayırabilme.
  • Okuma alışkanlığı
  • Günlük ders tekrarları

PLAN / EYLEM

Başarı tanımı yapıldı, bazı temel beceriler kazanılmaya başlandı artık planlama ve eylem kısmına geçilebilir. Yapılacak olan plan zaman yönetimi ve verim açısından çok önemlidir. İşlerin sıraya girmesi, düzenlenmesi iyi kurgulanmış bir plan ile mümkün.

Hüseyin ER

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

huseyinerpdr@gmail.com

twitter/@Huseyin_pdr

instagram/huseyinerofficial