Çelebi Kalkan

“Hızla Değişen Dünyada Yeni Çözümlere İhtiyaç Var!”mottosuyla yayınlanan Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030 projesi, ülkelerin bugünün öğrencilerinin dünyalarını geliştirmek ve şekillendirmek için ne gibi bilgi, beceri, tutum ve değerlere ihtiyaç duyduklarına ve aynı zamanda eğitim sistemlerinin onları nasıl etkili bir şekilde geliştirebileceğine dair cevaplar bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Aslında geride bıraktığımız bir yıl içinde yapılan eğitim ile ilgili toplantıların ana gündemlerine bakacak olursak, ne kadar yerinde bir motto olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki;

“OECD ve Portekiz hükümeti, 28-29 Haziran 2018 tarihinde başkent Porto`da; "Dijital Dünya için Beceriler (geleceğin yeteneklerini görme) Zirvesini ortaklaşa düzenlediler. Zirve, ülkelerin kendi vatandaşlarının dijital bir dünyaya tam ve etkili bir şekilde katılmaları için, ihtiyaç duyacakları becerilere sahip olmalarını sağlamak için neler yaptıklarını ve dijital bir dünyada başarılı olma becerisine sahip insan kaynakları yaratmanın ne gibi fırsatları getireceğini üzerine oturumlardan oluştu.”

“30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılan ve eğitim bakanların ilk kez buluştuğu G20 Zirvesinde; üye ülkelerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, işlerin geleceği ile ilgili gerekli becerileri geliştirmek için koordineli bir strateji oluşturmak amacıyla toplandılar. Toplantının gündemi, gelecekteki işlerde ve toplumumuzda ihtiyaç duyulan becerileri tanımlamak için küreselleşmenin, dijitalleşmenin ve toplumsal çeşitliliğin zorluklarını ve fırsatlarına karşı yenilikçi ve kapsayıcı politikalar üretmektir.”

OECD Education 2030 paydaşları, gençlerin hayatlarını ve dünyalarını nasıl yönlendirebileceklerini gösteren 2030 Öğrenme Pusulasını birlikte geliştirdi. Öğrenme Pusulası 2030, öğrencilerin potansiyellerini yerine getirmeleri ve topluluklarının ve gezegenlerin refahına katkıda bulunmaları için gereken bilgi, beceri, tutum ve değerleri tanımlar. Bu Öğrenme Çerçevesi, eğitim sistemlerinin geleceği için bir vizyon ve bazı temel prensipler sunmaktadır. 

Yeni değer yaratmak, gerilimleri ve ikilemleri uzlaştırmak ve sorumluluk almak gibi dönüşüm yetkinlikleri ile bilişsel (dijital okuryazarlık ve veri okuryazarlığı), sağlık (fiziksel ve zihinsel sağlık) ve sosyal ve duygusal (ahlak ve etik) olmak üzere çekirdek temellerin yanı sıra, bilgi (disiplin,disiplinlerarası,epistemik veprosedürel),beceri(bilişsel ve üst bilişsel beceriler, sosyal ve duygusal beceriler, pratik ve fiziksel beceriler) ve kişinin seçimlerini, kararlarını, davranışlarını ve bireysel, toplumsal ve çevresel refah yolunda yolundaki eylemlerini etkileyen ilkeleri ve inançları ifaden tutum ve değerlerdir.

OECD’nin neden “Hızla Değişen Dünyada Yeni Çözümlere İhtiyaç Var!”mottosu başlığını gerekçesine baktığımızda; iklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi acil eylem ve adaptasyon gerektirir.Bilimsel bilgi, hayatımızı zenginleştirecek yeni fırsatlar ve çözümler yaratırken, aynı zamanda her sektörde yıkıcı değişim dalgaları yaratmaktadır. Herkes için daha iyi yaşamlar sürdüren yeni ekonomik, sosyal ve kurumsal modeller yaratmanın zamanı gelmiştir.Küresel nüfus artmaya devam ettikçe, göç, kentleşme ve artan sosyal ve kültürel çeşitlilik ülkeleri ve toplulukları yeniden şekillendirmektedir. Dünyanın büyük bölgelerinde, yaşam standartlarındaki ve yaşam şansındaki eşitsizlikler, savaş ve terör tehdidi artmaktadır gibi çevresel ekonomik ve sosyal sorunlar olduğunu net olarak görmekteyiz.

“2023 Eğitim Vizyonu’nun, 21. yüzyıla dair eğitim önerisi, 21. Yüzyıl Talim ve Terbiye Modeli şeklindeki çift kanatlı bir okumadır. Sadece beceri kazandırmak hayatı göğüslemeye yetmemektedir. Gerekli olan, insana ait evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki, millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliğidir ve 21. Yüzyıl Talim ve Terbiye Modelimiz ile 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel hedefi, ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze konumlandıran bir varlık ve bilgi anlayışını yeşertmektir.” olan 2023 Eğitim Vizyonumuzun felsefesi ve temel politikası ve yukarıda bahsettiğimiz eğitim ile ilgili yapılan toplantılar ve 2030 Öğrenme Pusulasında geçen prensipler yönelimle ilgilidir, reçeteyle değildir ve  aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır.

  1. Günümüz öğrencileri, dünyayı geliştirmek ve şekillendirmek için hangi bilgi, beceri, tutum ve değerlere ihtiyaç duyacak?
  2. Öğretim sistemleri bu bilgi, beceri, tutum ve değerleri etkili bir şekilde nasıl geliştirebilir?

 

Çelebi KALKAN

Scientix Ambassador

Twitter: @esil38

 

KAYNAKLAR: