Çelebi Kalkan

"Uyumlu ve Sürdürülebilir Bir Dünya için Paydaşlar" temasıyla, 21-24 Ocak 2020 tarihinde İsviçre Davos`ta toplanacak olan Dünya Ekonomik Forumu öncesinde, ‘Yeni Ekonominin ve Toplumun Geleceğini Şekillendirme Platformu’ tarafından başlatılan küresel bir istişare sürecinin ilk çıktısı olan Eğitim 4.0 çerçevesi, geçtiğimiz gün yayınlandı. Geçtiğimiz yıl 24 Ocak 2019 tarihinde “Öğrenmenin Geleceği Formu” açılış konuşmasında Tibor Navracsics (Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komiseri) gelecekte daha güçlü olmak için öğretmen ve öğrencilerimizi eğitmeliyiz demiş ve aynı gün yapılan Teknolojik Değişim ve İşlerin Geleceği Oturumunda; gelecekteki işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak için yaratıcılık, girişimcilik, işbirliği ve kariyer yönetimi becerilerini geliştirmek için kişiselleştirilmiş, kişiye özel öğrenme ve öğrenme ortamlarına odaklanmalıyız vurgusu yapmıştı. Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yıldan beri zaten bu konuyla ilgili yoğun çalışmalar içerisindeydi.

Ekim ayı içerisinde kaleme aldığım GELECEĞİN OKULLARI NASIL OLMALI?” yazımda da belirttiğim üzere, küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmeler yeni becerilere olan talep ve artan sosyoekonomik kutuplaşma bağlamında, ilk ve orta dereceli okul sistemleri, küresel vatandaşları ve geleceğin iş gücünü hazırlamada önemli bir rol oynamaktadır.

İşte OECD Dördüncü Sanayi Devrimi için gelecek vaat eden kaliteli eğitim modellerini belirlemek amacıyla Dünya Ekonomik Forumu`nun Yeni Ekonominin ve Toplumun Geleceğini Şekillendirme Platformu tarafından başlatılan küresel bir istişare sürecinin ilk çıktısı olan Eğitim 4.0; yüksek kaliteli öğrenmeyi tanımlamak için içerik ve deneyimlerin öğrenilmesinde sekiz kritik özellik belirlenmiştir:

 

Küresel vatandaşlık Becerileri: Dünya hakkında farkındalık yaratmaya, sürdürülebilirliğe ve küresel toplulukta aktif rol oynamaya odaklanan içeriği dahil etmek.

Yenilikçilik ve Yaratıcılık Becerileri: Programlama, dijital sorumluluk ve teknoloji kullanımı dahil olmak üzere dijital beceriler geliştiren içeriği dahil etmek.

Teknoloji Becerileri: Programlama, dijital sorumluluk ve teknolojinin kullanımı dahil olmak üzere dijital becerilerin geliştirilmesine dayanan içeriği dahil etmek.

Kişilerarası Becerileri: Kişilerarası duygusal zekaya (yani empati, işbirliği, müzakere, liderlik ve sosyal farkındalık) odaklanan içeriği dahil etmek.

Kişiselleştirilmiş ve Kendi Hızınızda Öğrenme: Öğrenmenin standartlaştırıldığı bir sistemden, her öğrencinin farklı bireysel ihtiyaçlarına dayalı olan ve her öğrencinin kendi hızında ilerlemesini sağlayacak kadar esnek bir sisteme.

Erişilebilir ve Kapsayıcı Öğrenme: Öğrenmenin okul binalarına erişimi olanlarla sınırlı olduğu bir sistemden, herkesin öğrenmeye erişimi olduğu kapsayıcı bir sisteme.

Probleme Dayalı ve İşbirlikli Öğrenme: Süreç tabanlı, proje ve probleme dayalı içerik dağıtımına dayalı akran öğrenmesinin, iletişim ve işbirliğinin olduğu bir sisteme.

Hayatboyu Öğrenme: Öğrenme ve becerin yaşam süresi boyunca azaldığı bir sistemden, herkesin mevcut becerilerini sürekli geliştirdiği ve bireysel ihtiyaçlarına göre yenilerini kazandığı bir sisteme.

 

Çelebi KALKAN

Scientix Ambassador

Twitter: @esil38

 

KAYNAK:

www.weforum.org/reports/schools-of-the-future-defining-new-models-of-education-for-the-fourth-industrial-revolution/