Yabanc dili pratii evimize gelirse

Yabancı dil öğrenirken en önemli kaldıraç o dile maruz kalmak, dili yaşamın içinde kullanmak diyor uzmanlar. Okullar da bu fikirden yola çıkarak pek çok uygulama geliştiriyor öğrencileri için. Özellikle uzaktan eğitim süreciyle birlikte dünyaya zamandan ve mekandan bağımsız erişimde büyük bir yol aldığımızı da düşünürsek, yabancı öğretmenlerle öğrencilerimizin online platformlarda buluşması hemen aklımıza geliyor tabii...

İşte Fide Okulları öğrencileri de bu yaklaşımla ​“Practise with Natives”​projesi kapsamında haftada iki kez, İngiltere’deki eğitimcilerle çevrim içi olarak bir araya geliyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen çevrim içi bu uygulamayla; öğrencilerin native öğretmenlerle/yabancılarla İngilizce konuşma tecrübesi edinmesi, öğrendiklerini aktif olarak kullanması ve öğrenmelerinin kalıcı olması hedefleniyor.

Fide Okullarının temel amaçlarından biri de öğrencilerinin İngilizce dil becerilerinde yetkin olmalarını sağlamak. Okul yöneticileri bunun için son olarak “Practise with Natives” projesini sistemine dâhil etti. Fide Okulları öğrencileri “Practise with Natives” projesi kapsamında ​haftada iki kez, İngiltere’deki eğitimcilerle çevrim içi olarak bir araya geliyor. Projenin amacı; öğrencilerin telâffuz ve sesli ifade becerisini geliştirmek, İngilizce konuşurken yaşanan çekingenliği azaltmak/ortadan kaldırmak.

Proje kapsamında ​4-5-6. sınıf öğrencileri, İngiltere`deki dil okullarında görev alan native öğretmenlerle, haftada 2 kez, okul saatlerinin dışında ek çalışma yapıyor. Türkiye’deki ilk ve ortaöğretim kurumları arasında ilk kez gerçekleştirilen bu çevrim içi uygulama ile öğrencilerin native öğretmenlerle/yabancılarla İngilizce konuşma tecrübesi edinmesi, öğrendiklerini aktif olarak kullanması ve öğrenmelerinin kalıcı olması hedefleniyor.

Fide Okulları İdealtepe Kampüsü İngilizce Koordinatörü Cansu Ağaçdiken, okuldaki İngilizce ders saatlerine ek olarak uygulamaya başladıkları “Practise with Natives” projesi ile ilgili olarak “Öğrencilerin ​öğrendiklerini pekiştirmesi, İngilizceyi aktif olarak kullanabilmeleri ve konuşma çekingenliklerinin sona ermesi, edindikleri bilgilerin kalıcı ve gelişime açık olması gibi alanlarda Fide Okulları olarak öncülük edeceğimize inanıyoruz.” dedi.

Tüm eğitim yılı boyunca devam edecek projeye ​öğrenciler küçük gruplar hâlinde katılıyor. ​Dersler haftanın 2 günü, belirlenen okul sonrası sabit saatlerde yapılıyor.

Projedeki derslerde native öğretmenler, Fide Okulları öğretmenlerinin müfredât kapsamında hazırladığı günlük planlar doğrultusunda kendi ders planlarını uyguluyor. ​Native öğretmenler gerektiğinde derse katılan grubun ihtiyacına yönelik konular üzerinden ek çalışmalar da yapabiliyor. Derslere katılım zorunlu değil ancak okul yöneticileri ​sürecin verimliliği açısından öğrencilerin “Practise with Natives” çalışmalarına katılımını oldukça önemsiyor.