MEB veli renci ve retmenlerin EBA memnuniyetini aratrd

MEB, veli, öğrenci ve öğretmenlerin TRT EBA TV, EBA Online Platform, canlı dersler ve dijital eğitim ile yüz yüze eğitime geçişe yönelik memnuniyet araştırmaları yaptı. Araştırmada veli, öğrenci ve öğretmenlerin dijital eğitime yönelik istek ve beklentileri ortaya kondu.

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan araştırmada, EBA’da öğrenim gören öğrencilerin %28.5’i EBA’yı  “çok yeterli” bulurken, %52,9’u “yeterli” buldu.

Öğrencilerin TRT EBA TV videolarını "daha ilgi çekici" bulma oranı bir önceki yıla göre yüzde 45 artarak yüzde 93,5'e, velilerin TRT EBA'da yayınlanan ders anlatım videolarını daha anlaşılır bulma oranı da bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 95,4'e yükseldi.

Öğrencilerin, verilen ödevleri yapması bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak yüzde 95'e, canlı ders sonrası konuları tekrar etmesi yüzde 14,6 artarak yüzde 93,6'ya, öğretmenlerin yüz yüze eğitimin alternatifi olarak dijital eğitimi görmesi yüzde 74,6 artarak yüzde 89,6'ya ve öğretmenlerin yüz yüze eğitimi desteklemesi yüzde 38,5 artarak yüzde 76,5'e yükseldi.

Araştırmada dikkat çeken noktalardan bir tanesi ise öğretmenlerin online ders işleyişine karşı olumlu bakış açıları oldu. Online ders işleme sistemine uyum sağlama sürecinde öğretmenlerin 2020 yılına göre canlı ders anlatımlarını yüz yüze eğitim kadar etkili bulma oranı %74,6 artış göstererek %89,6’ya ulaştığı gözlemlendi. 

Araştırma kapsamında öğrencilerin geri bildirimi sonucunda, dijital eğitim sürecinde motivasyon eğitimleri ve psikolojik destek çalışmalarına daha çok yer verilmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca dijital eğitim sürecine ayak uydurma çalışmaları sürecinde öğrenciler için “dijital eğitimde etkili öğrenme yöntemlerine ilişkin eğitimlere daha fazla yer verilmelidir” ifadesine katılım oranı ise %91.8 oldu.

Araştırmada, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin örnek soru çözümleri için TRT-EBA Lise'yi tercih oranı ise EBA Online Platform'u tercih oranına göre daha düşük kaldı.