JAPONYA'DA LİSE EĞİTMİ

Japonya’da Özel Lise

Son 60-70 senedir yürüttüğü müthiş endüstri devrimiyle dünyanın önde gelen birkaç ülkesinden biri haline gelen Japonya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmasının kimi yararlarını eğitim alanına da aktarmaya, bu kaynakları zaten var olan müthiş Japon eğitim kültürü ve gelenekleriyle birleştirmeye devam ediyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri sıralamasında 12. sırada bulunan Japonya, Türkiye ile ikili ilişkilerinin de zengin bir mirasa sahip olması nedeniyle, coğrafi uzaklığa rağmen lise ve üniversite çağındaki öğrenciler sıkça tercih edilen bir ülke.

Eğitim, ülkenin dev ekonomisi tarafından destekleniyor

Özellikle de endüstriyel ve elektronik sektörlerinde dünyanın ilk akla gelen birkaç ülkesinden biri haline gelen Japonya’nın devasa ekonomisi, otomotiv, motorlu araçlar, yüksek teknoloji ürünler, yarı iletkenler, demir çelik, gemi, tekstil, işlenmiş gıdalar, robot teknolojileri ve kimyasal ürünler tarafından desteklenmektedir. Japonya’da bugünkü eğitim sisteminin temel yapısı 1947’de, ülke büyük bir savaşın yaralarını henüz sararken atılmış, sistemin temel amacı ise “barışçı ve demokratik bir milletin kendine güvenen bireylerini yetiştirmek” olarak belirlenmiştir.

Kişi başına yılda 25 kitap!

Bu büyük atılımdan ve Japonya’nın global ölçekte halihazırdaki yerinden de anlaşılabileceği üzere, Japonya çok etkin bir eğitim sistemine sahiptir. Eğitime dair bütün öğeler arasında işbirliği tahsis eden Japonya eğitim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de eğitime özel sektör desteğinin alınmasıdır.

Kişi başına yılda 25 kitaplık inanılmaz bir ortalama tutturan Japonya’nın kalkınmasına en büyük paya sahip eğitim, sanayi ve toplum ile uyumlu bir halde ilerler ve bu üçlü birbirinden beslenir. Okullar arasında rekabet düzenlenen çeşitli yarışmalarla yaşatılırken, öğrencilerin hep daha iyi olmayı seçmesi hedeflenir.

Japonya’da lise eğitimine geçiş anahtarı ortaokul başarısı

Eğitim-öğretim yılının Nisan ayında başladığı ve üç dönemden oluştuğu Japonya’da; devlet desteğindeki Ulusal Okullar, yerel yönetimlerce yürütülen Kamu Okulları ve Özel Okullar olmak üzere üç türlü okul bulunmaktadır ki, ilk iki gruptaki okullar ücretsizdir. Japonya’da zorunlu eğitim, ilk ve ortaokulu kapsamak üzere toplam 9 yıldır.

Japonya’da liseler eğitimlerine tam gün devam ediyorlarsa 3 sene, yarım gün devam ediyorlarsa minimum 4 sene sürer. Ülkede ilköğretimden lise eğitimine geçiş sınavla gerçekleştirilirken, sınav soruları Japonca, İngilizce ve matematikten oluşur. Normal eğitim veren liseler, teknik okullar ve meslek liselerinin başı çektiği Japonya’da lise eğitimine geçiş sürecinde okulların bir başka dikkat ettiği husus ise öğrencilerin ortaokul başarılarıdır.

Yurtdışında lise için yeni rota: Japonya

Türkiye’den öğrencilerin Japonya’da yatılı olarak okul okumaya ilgisi her geçen sene büyümektedir. Bunun da nedenleri arasında önemli bir payı iki ülke halkları arasında süregelen sağlam bağlar üstlenirken, elbette ki Japonya’nın bir süper güç olması ve vaat ettikleri yadsınamaz. Güçlü eğitim geleneği ve tüm bu gücünün bir anlamda sırrı olan ve yüzyıllardır önemini hep koruyan eğitim geleneği, tüm dünyadan uluslararası öğrencileri, elit Boarding School’ları aracılığıyla bu muhteşem ülkeye ve ilgi çekici kültürlerine çekmektedir.


 

Eklenme Tarihi: 01:43 19-05-2015