Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı - Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Başvurusu (04.05.2015)

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı`nın 21/04/2015 tarih ve 4258536 sayılı yazısıyla eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla 20/04/2015 tarih ve 12600597/10.06/4206758 (2015/10) sayılı Genelge `ye göre gerçekleştirilen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri"ne; ilgi Genelge`de belirtilen kategorilerdeki farklı çalışmalarla başarı gösteren, her tür ve kademedeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler ile lise ve üst düzeyde öğrenim gören öğrenciler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler de başvuru yapabileceği, elektronik ortamda gerçekleştirilecek rapor değerlendirmeleri ile yerinde gözlem ve incelemelere dayanan değerlendirmeler sonucu ödül almaya hak kazanan çalışmaların düzenlenecek törenle ödüllendirileceği bildirilmiştir.

 

Başvurular 27 Nisan-12 Mayıs 2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapılacak olup, bahsi geçen Genelge ile Başvuru Kılavuzu ekte yer almaktadır.


 

Eklenme Tarihi: 22:48 04-05-2015