YÖK'ten "Hasta Hakları" Mevzuatı uyarısı

YÖK`ten yapılan açıklamada, Mevzuat değişikliği olmadığı ancak; konuya ilişkin yürürlükte olan  birtakım  hükümlerin hatırlatılmasıdır denildi. Bu hükümlere göre Tıp ve diş Hekimlerine, hastalara gereken özen ve hassasiyet gösterilmesinin altının çizildiği açıklamada konuya ilşkin detaylarsa şöyle;

YÖK`TEN TIP VE DİŞ HEKİMLİKLERİNE 

"HASTA HAKLARI MEVZUATI" HATIRLATMASI

Yükseköğretim Kurumları Tıp Fakülteleri Hastanelerinde Hasta Hakları ihlalleri ile ilgili olarak 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında, BİMER üzerinden ve Sağlık Bakanlığı aracılığı ile Kurulumuza gelen çok sayıda başvuru incelenerek başvuruların neden kaynaklandığı araştırılmış ve Yükseköğretim Kurumları Tıp ve Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezlerindeki uygulamalardan kaynaklanan bazı aksaklıklar sebebiyle çoğu kez iç hukukta mahkemeler nezdinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular sonucunda istenmeyen durumların ortaya çıktığı müşahede edilmiştir.

Kurulumuzca yapılan değerlendirmelerde; bazı başvuruların şikâyet konusunun gerçekleştiği anda çözümlenmesinin mümkün olabileceği, uygulamaların mevzuat hükümlerine göre yapılması ve etik değerler göz önüne alınarak aşağıda belirtilen hususların Yükseköğretim Kurumları Tıp ve Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde uygulanmasının sağlanması halinde, ortaya çıkabilecek istenmeyen durumların önüne geçilebileceği sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda Başkanlığımızca, hasta hakları konusunda farkındalığın geliştirilmesi ve hasta hakları ihlallerinin yaşanmasını önlemek amacıyla Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri bulunan üniversitelere hasta hakları ile ilgili uygulanan önemli mevzuat hükümlerini hatırlatan bir yazı gönderilerek bu hususta azami özen ve hassasiyet gösterilmesi istenmiştir.

 


 

Eklenme Tarihi: 14:23 25-04-2016
yöktıp diş hekimliği hasta hakları