Gülhane Askeri Tıp Akademisi


ANKARA | Devlet Üniversitesi


3 BÖLÜM | FAKÜLTE

Gelişmiş batı ülkeleri standartlarında tıp hizmeti sunabilen, çağdaş tıp ve bilişim teknolojilerine süratle entegre olan, geliştirdiği ileri teşhis ve tedavi yöntemleriyle yeni tıp teknolojilerinin oluşumuna yön veren bir sağlık kurumudur.

Bölüm Sayısı: 3 Bölüm ( Fakültede)
Bulunduğu İlçeler: (ANKARA)
Paylaş
2042
2040
Tweet
4062AÇIKLAMA
BİLGİLER
BÖLÜMLER

Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu askeri tabip, yüksek hemşire ve sağlık astsubayı yetiştiren, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim ve sağlık sınıfı diğer personelin uzmanlık, lisansüstü ve doktora eğitim ve öğretimini temin eden, askeri ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapan, sağlığı ilgilendiren her türlü konularda danışmanlık ve hakem hizmetlerini sunan bir üniversitedir. Psikiyatri kliniğinde, ülkemizde bu alanda kurulan ilk merkez olan Uyku Merkezi açılmıştır. Türkiye’de ilk otolog ve allojeneik kemik iliği transplantasyonu gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk defa, dijital ve network uygulamaları bulunan, Nükleer Tıp Merkezi hizmete girmiştir. Tabip ve diş tabibi subaylara tıpta uzmanlık eğitimi, tabip ve diş tabibi subaylar, sağlık astsubayları ve ordu hemşirelerine staj eğitimi verilmektedir.
Gülhane’ye bağlı Askeri Tıp Fakültesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine daha bilgili ve deneyimli asker hekim yetiştirmek amacıyla, 6 Ocak 1981 tarihinde eğitime başlamıştır. 7 Kasım 1980 tarih ve 2336 sayılı kanunla; Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin; Askeri Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastanesi olarak iki bölümden oluştuğu belirtilerek Fakültenin kurulduğu ilan edilmiştir.

 

6 Mayıs 1981 tarihinde Prof. Dr. Necati Kölan başkanlığındaki 21 kişilik ekip tarafından, GATA’nın ilk Böbrek Transplantasyonu gerçekleştirilmiştir. l982 yılında GATA Nöroşirürji Kliniği’nde Mikrocerrahi uygulamaları başlatılmış ve Türkiye’de yine bir ilk olarak Mikrocerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi l985 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde çalışmalarına başlamıştır.

 

1983 yılında Psikiyatri Kliniğinde, ülkemizde bu alanda kurulan ilk merkez olan Uyku Merkezi açılmıştır. 1984 yılında ise Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı bünyesinde, Türkiye’de ilk otolog ve allojeneik kemik iliği transplantasyonu gerçekleştirilmiştir.

 

1986 yılında Türkiye’de ilk defa, digital ve network uygulamaları bulunan, Nükleer Tıp Merkezi hizmete girmiştir. 24-25 Kasım 1989 tarihinde ise Türkiye’de pankreas ve böbreğin birlikte ilk transplantasyonu ile barsak transplantasyonu, GATA I. Hariciye Kliniği’nde gerçekleştirilmiştir.

 

1985 yılına kadar Asker Hastanesi olarak hizmet veren Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 1 Ekim 1985 tarihinden itibaren “Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi” adını alarak GATA’ya bağlı ikinci Eğitim Hastanesi olarak akademik unvanını kazanmıştır. Hastanede sağlık hizmet desteği yanında, muvazzaf tabip ve diş tabibi subaylara tıpta uzmanlık eğitimi, tabip ve diş tabibi subaylar, sağlık astsubayları ve ordu hemşirelerine staj eğitimi verilmektedir.

 
Bölüm Adı Fakülte Adı Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası
Hemşirelik (Fakülte) Hemşirelik Yüksekokulu MF-3 300 110000
Tıp (Askeri Tıp) (Sivil Lise-Erkek) Tıp Fakültesi MF-3 431 23300
Tıp (Askeri Tıp) (Sivil Lise-Kız) Tıp Fakültesi MF-3 468 9400