II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi Niğde Üniversitesi (Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi) ve M.Akmulla Devlet Pedagoji Üniversitesi işbirliği ile 20-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında Almatı’da ‘ II-Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’ düzenlenecektir.

 

Sempozyuma katılmak için katılım kayıt formu doldurularak 15 Mart 2015 tarihine kadar gönderilmelidir. Bildiri metni ve özeti 1 Nisan 2015 tarihine kadar(science@kazmkpu.kz) adresegönderilmelidir.

 

Bildiri konuları

 

Günümüz Türklük Biliminin Mevcut Durumu ve Geleceği
Günümüze uygun meslek sahibi yetiştirmek: Devlet.Üniversite.Bilim ve Eğitim Bütünleşmesi.
Kazak hanlığının tarihi ve talimininEbediyen Halk ülküsüyle ilişkisi.
Türk Dil Biliminin sorunları.
Türk Topluluklarının tarih ve kültürleri.
Türk Dünyasındaki Fen Bilimleri.
Günümüz Ulusal ve Uluslararası Yüksek öğretimdeki Eğitimin Yönelimleri.
Türk Dünyasındaki Kadın Sorunları.
Türk Dünyasında Alfabe Meseleleri.

İletişim

Kazakistan

Almatı

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi

Gogol sokağı 114‚ 1 okul binası

İletişim: NurgulKaliyeva + 7 (727) 2331767, + 7 (727) 2331832.

Fax: + 7 (727) 2331853

Niğde Üniversitesi, Niğde / Türkiye

 

 


 

Eklenme Tarihi: 01:18 11-05-2015