Dünya Sıralamasında Yeni Lider: SİNGAPUR

Malay Yarımadası’nın güney ucunda, Ekvator’un 137 kilometre kuzeyinde yer alan ve bir ada ülkesi olan Singapur, eğitim yaklaşımları ve başarılarıyla dünyada birinci sırada yer alıyor. 

Yaklaşık 5 milyon nüfusu bulunan, Malezya’dan ayrıldıktan sonra, II. Dünya Savaşı’na kadar İngiliz sömürgesi olarak kalan Singapur, II. Dünya Savaşı’nda Japon egemenliğine geçiyor. Bağımsızlığını ilan ettiği 1965 yılına kadar yine İngiliz sömürgesi olan Singapur’un, 18. yy.dan itibaren Çin’den gelen yoğun göç nedeniyle nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Çin kökenliler oluşturuyor. Singapur, hem dinî inanç-gelenek hem de dil bakımından farklılıkların yoğun olduğu bir demografik yapıya sahip. Gelir kaynağını endüstri, ticaret ve turizmin oluşturduğu Singapur, son yıllarda eğitim alanındaki başarılarıyla konuşuluyor. İngilizcenin en çok konuşulan dil olduğu ülkenin diğer Asya ülkelerine nazaran okuma-yazma oranı daha yüksek. Singapur nüfusunun %95,4’ü okuma yazma biliyor.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2015 sonuçlarında ilk sırada yer alan Singapur, PISA (Programme for International Student Assessment) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2015 raporunda da liderliği elinden bırakmamış.

Başarısının tesadüf ya da rastgele olmadığını, IEA (International Association for the Evaluation of Educational Assessment) Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu’nun yürüttüğü, 4 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik-fen bilimleri bilgi ve becerilerinin değerlendirildiği TIMSS araştırmasında gösteren ülke elde ettiği önemli dereceler ile fark yaratıyor. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü’nün yürüttüğü, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerilerin değerlendirildiği PISA araştırmasının 2015 raporunda da matematik-fen-okuma alanlarında birincilikleri bulunan Singapur dikkat çekiyor. Uyguladığı eğitim sistemi ve özellikle fen, matematik alanında başarılarıyla öne çıkan Singapur, eğitimde dünyanın yeni gözdesi…

Singapur’da ilkokul 6 yıl, ortaokul 4 yıl, lise 2 yıl

İlkokulda dil derslerinden sonra en fazla ders matematik alanında veriliyor. İlkokul sonunda bitirme sınavının uygulandığı ve öğrencilerin seviyelerine göre kurlara ayrıldığı ülkede, farklı seviyelere farklı müfredatlar uygulanıyor. Üniversite eğitimi öncesi öğrenciler, bilgi ve becerilerine göre yönlendiriliyor.

Ülkede, eğitimden Singapur Millî Eğitim Bakanlığı sorumlu… Hükûmet, millî gelirinin büyük bir bölümünü eğitim harcamalarına ayırıyor ve başarı geleneğinin öğrencinin tüm potansiyelini açığa çıkarmada en önemli araç olduğu gerçeğini önemsiyor. 5 üniversitenin bulunduğu Singapur’da 2 üniversite, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmeyi başarmış.

Ülkede en yüksek maaşı öğretmenler alıyor ve jüri tarafından seçiliyorlar

Eğitimin iki dönem olarak yapıldığı ve her dönemde iki ara tatilin bulunduğu Singapur’da dersler, otuzar dakikalık 2 periyot şeklinde işleniyor. Lisede haftada toplam 40 periyot bulunuyor. Bitirme sınavlarında ve ulusal sınavlarda; dinleme, yazma ve sözlü ölçme araçlarının kullanıldığı Singapur eğitim sisteminde tüm kademelerde alınan eğitimler sertifikalandırılıyor. Öğrencilerin tekli sıralarda oturduğu Singapur’da sıraların düzeni öğretmen kontrolünde sürekli değiştiriliyor. Sınıf pencerelerinin genellikle koridora baktığı Singapur’da, teknolojik donanım yüksek olsa da geleneksel yöntemler kullanılıyor. Sınıflarda büyük oranda beyaz yazı tahtasının bulunduğu ve derslerin genellikle sunum şeklinde işlendiği sistemde, sınıf panolarını öğrenciler dizayn ediyor. Notlandırmanın çoğunca yazılı sınava göre yapıldığı eğitim sisteminde, ortaokulda temel matematik ve ileri matematik dersi var ve lisede geometri yok. Singapur’da eğitim sisteminin en önemli parçalarından biri öğretmenler. Ülkede en yüksek maaşı alan (Ortalama 20.000 TL) öğretmenler, jüri tarafından seçiliyor. Öğretmenlik yapmak için mezuniyet şartının olmadığı Singapur’da, okula ve topluma yaptıkları katkılara göre farklı alanlarda değerlendirilen öğretmenler, liderlik eğitiminden geçerek okul yöneticisi olabiliyor.

Değerler ve yaşama sanatı eğitimin önemli bir parçasıdır. Singapur eğitim sisteminin temelinde çocukların toplum bireyleri ile uyum içinde yaşamaları, rekabetçi bir anlayıştan ziyade iş birliğine yatkın hâle gelmeleri, dünya güzelliklerinin farkında olmaları ve yaşama saygı duymaları yatıyor. Singapur sevgisinin yani millî bir kimliğin kazandırılmaya çalışıldığı eğitim sisteminde, temel eğitim 6-15 yaşları arasını kapsıyor. 2000 yılından itibaren temel eğitimin zorunlu olduğu Singapur’da, eğitime devam etmeyen çocukların ebeveynleri kanunen cezalandırılıyor.

“İlkokul Bitirme Sınavı” var

Eğitimin devlet okullarında ücretsiz olarak sürdürüldüğü Singapur’da devlet başarılı öğrencilere burs olanakları sunuyor. Okul öncesi eğitimin 3-6 yaş arasını kapsadığı üç yıllık program “Nursey”, “Kindergarden1” ve “Kindergarden2” olarak biliniyor. Her seviye için uygulanan günlük programlar; dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişimi, temel sayı kavramlarını, basit fen kavramlarını, sosyal becerileri, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini, müzik ve hareketi değerlendirebilme ile açık hava oyunlarını içeriyor. İlköğretimin 6 yıl (7-12 yaş) olduğu Singapur’da, birinci kademenin sonunda “İlkokul Bitirme Sınavı” uygulanıyor. İlköğretimde, 1. ve 4. sınıflar arasındaki 4 yıllık “Temel Evre” ve İlköğretim 5. ve 6. sınıfları kapsayan 2 yıllık “Yönlendirme Evresi”nde temel amaç öğrencilere iyi bir İngilizce, ana dil ve matematik eğitimi vermek. Yönlendirme evresinin 5. ve 6. sınıflarında öğrenciler yetenekleri doğrultusunda EM1, EM2 ve EM3 adındaki üç dil grubundan birine yerleşiyor. Matematik, fen, sosyal bilimler, sanat, müzik, beden eğitimi, vatandaşlık ve ahlak eğitimini kapsayan ilköğretim sonunda uygulanan sınav ile öğrenciler farklı alanlara yönelebiliyor. 

Az konu, çok tekrar

Lisede özel bir eğitim felsefesinin benimsendiği Singapur’da, her öğrencinin her konuyu öğrenmesi için az konu, çok tekrar prensibi önemseniyor. 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların yürütüldüğü lisede, öğretim yöntemi ve değerlendirme kriterleri sürekli gözden geçiriliyor. Okul türlerine göre dersler sayılarının ve müfredatın belirlendiği sistemde sınavlar, öğrencilerin bulunduğu kurlara göre yapılıyor ve bölgelerde standart olarak aynı zamanda uygulanıyor.

Yükseköğretimin ise ön lisans, üniversite, politeknik ve teknik eğitim enstitüleri olarak ayrıldığı yükseköğretime geçiş, ortaöğretim bitirme sınavı ile yapılıyor. Bir eğitim yılının dört dönemden oluştuğu üniversitede öğrenciler seviyelerine uygun sınıflarda eğitim alıyor.

Sosyal Medya Kullanımı

Eğitimde teknoloji ve sosyal medya kullanımının çok yaygın olduğu Singapur’da, özellikle Twitter, Facebook kullanımı ve web sitesi kurulumu konusunda öğrenciler çok aktifler. Sınıf ortamında çekingen davranabilen öğrenciler, sosyal medyada özellikle Twitter’da kendilerini rahatlıkla ifade edebiliyor ve belirlenen hashtag’ler ile düşüncelerini paylaşabiliyorlar. Sınıflarda yapılan sunumlarda genellikle PowerPoint ve Prezi programlarından yararlanan öğrenciler, internet araştırmalarına da büyük önem veriyor. Facebook, öğrenilenlerin paylaşılabileceği ve eğitim sürecinin takip edildiği bir platform olarak kullanılıyor.

 

Türkiye`de dünya okulları...

Okul öncesinden liseye kadar özgün müfredatı ve yabancı öğretmenler eşliğinde devam eden dil eğitimiyle öğrencilerine uluslararası alanda da eğitim imkânı sağlayan Mektebim dünyanın lider ülkelerini de yerinde ve yakından takip edip uygulama örnekleri geliştirerek eğitimde fark yaratıyor. 

Çağın ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak çok dilli ve çok kültürlü bir yabancı dil eğitim programı oluşturan Mektebim, öğrencilerinin İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirebilecekleri şekilde kurgulayarak edindikleri kavramları hafızalarında kolaylıkla tutabilmelerini ve günlük hayat içerisinde rahatlıkla kullanabilmelerini sağlıyor. Mektebim’de ana dili Türkçe olan öğretmenler, native öğretmenler, yabancı dil eğitimini yurt dışında almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından başta İngilizce olmak üzere Almanca, ve İspanyolca eğitimi veriliyor.

MEKTEBİM “ÇOK DİLLİ, ÇOK KÜLTÜRLÜ”

İlkokul 2. sınıftan itibaren, 2. yabancı dil eğitiminde İspanyolca ve Almancayı seçenekli  olarak sunan Mektebim, zekâ ve hafızayı geliştiren bir beceri olarak 2. yabancı dil eğitimine önem veriyor. Tek bir yabancı dilin yeterli olmadığı günümüzde öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve uluslararası alanda sağlıklı iletişimi gerçekleştirerek farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmeleri için 2. yabancı dil eğitimini ilkokul 2. sınıftan itibaren eğitim programına dâhil eden ve native öğretmenler eşliğinde yabancı dil eğitimi veren Mektebim;, yabancı dil seviyesini Avrupa Dil Birliği seviyesinde tutmayı, dersleri dijital materyallerle desteklemeyi, Cambridge sınavlarında elde edilen başarıları devam ettirmeyi ve  her kampüste uluslararası bir proje yürütülmeyi amaç edinmiştir.

Neden İspanyolca Eğitimi?

19 ülkenin ana dili olan İspanyolca, dünya üzerinde 600 milyona yakın kişi tarafından konuşuluyor. İngilizceden sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca, medya dünyasında da en çok kullanılan yabancı diller arasında yer alıyor. 

Neden Almanca Egitimi?

Almanca, 180 milyon kişinin ana dili olarak dünya çapında en çok konuşulan diller arasında yer alıyor. Almanca bilgisi, iş dünyasında önemli avantajlar sağladığından ikinci yabancı dil olarak tercih ediliyor. 

Okul Öncesinde Dil Kazanımları

Yabancı dil eğitimine okul öncesi ile başlayan Mektebim, çocukluk yıllarından itibaren öğrencilerin ana diliyle birlikte ikinci bir yabancı dil kazanımını sağlamak amacıyla “Dünya Benim Oyun Alanım” mottosundan yola çıkarak özgün bir eğitim modeli uyguluyor. Çocukların günlük temel ihtiyaçlarını göz önüne alarak, hayatları ile ilişkilendirdikleri kavramları farklı bir dil olarak bütünden detaya doğru edinmelerini sağlayan Mektebim; oyun, canlandırma ve hikâyeleştirme yöntemlerini uyguluyor.

İlkokulda Dil Kazanımları

Yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeleri, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde (Common European Framework of References for Languages) yürüten Mektebim; dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılmasına yönelik ders içerikleri belirleyerek, öğrencilerin toplumsal yaşam kuralları ve dünya kültürleri hakkında farkındalıklarının artırılmasını amaçlıyor. Dili kullanmanın birinci önceliği olan iletişim kurmanın yollarını öğrenebilmek amacıyla dilin yapısını ve oluşumunu deneyimleyerek edinen ilkokul öğrencileri, edindikleri dilde düşünmek, konuşmak, buluş yapmak, sorgulamak gibi eylemleri gerçekleştirerek uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınavlarına hazırlanıyor.

Ortaokulda Dil Kazanımları

Haftalık toplam ders saati süresinin %35’ini birinci yabancı dil olan İngilizce’nin oluşturduğu ortaokul kademesinde, en az bir yabancı dilde kendini ana dilinde olduğu kadar iyi ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Mektebim, yabancı dil içeriklerini proje ve yarışmalarla zenginleştiriyor. 5. sınıfın “Hazırlık Yılı” olarak konumlandırıldığı eğitim programı ile lise kademesine yabancı dil bilgisini evrensel ölçüde edinmiş şekilde geçen öğrenciler, proje geliştirerek dil kullanım alanları oluşturuyorlar. Eğitimine yurt dışında devam edecek öğrenciler, değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi gereken yönlerinin tespit edilmesi için Cambridge English sınavlarına hazırlanıyor. 3. sınıftan itibaren “Starters Sınavı” ile hazırlıklarına başlayan Mektebim öğrencileri, Cambridge Üniversitesi’nin 7-12 yaş grubuna sunduğu Young Learners (Starters, Movers, Flyers) sınavlarının eğlenceli ve ilgi çekici içeriğiyle gerekli bilgi ve beceriler kazanarak uluslararası alanda başarı elde ediyorlar. Young Learners sınavlarıyla öğrencide oluşturulan temeli, akademik bir düzeye taşıyan Mektebim, KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) ve FCE (First Certificate in English) sınavları ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin dil öğrenme süreçlerinde, kendi gelişimlerini adım adım takip etmelerine olanak sağlıyor.

Lisede Dil Kazanımları

Lise kademesinde yabancı dil eğitimini, iletişim ve kültürlerarası etkileşimin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandıran Mektebim; dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması, öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini tanıyarak yabancı dili etkin kullanma alışkanlığını sağlamalarını hedefliyor. Akademik içerikleri kazanımlara dönüştüren ve yurt dışı eğitimi için dil yeterlilik sınavlarına hazırlanan lise öğrencileri, dilin coğrafyaya bağlı olmayan küresel bir olgu olduğunun bilincine varıyor.

 

Bu yazı "MEKTEBİM" tarafından desteklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Eklenme Tarihi: 12:13 30-08-2018
Singapur Mektebim