Aileler Otizm Eylem Planının Hayata Geçmesini Bekliyor

 

 

Otizm konusunda faaliyet gösteren 4 federasyon, 6 vakıf ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 62 derneği tek bir çatı altında birleştiren Türkiye Otizm Meclisi’nin III. olağan genel kurulu 18 – 19 Kasım 2017 tarihlerinde Konya’da gerçekleşti.

Aralık 2016’da, 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı Türkiye Otizm Meclisi Genel Kurulu’nda detaylı olarak görüşülmüş ve yapılan değerlendirmeler sonucu aşağıdaki temel başlıklar ortaya çıkmıştır;

  • Ulusal Otizm Eylem Planı ülkemizdeki yüzbinlerceotizmli bireyi ve onların ailelerini ilgilendirmektedir.
  • Ulusal Eylem Planı dahilinde yapılacak olan düzenlemelerin pek çoğu, aynı zamanda diğer özel gereksinimli bireyleri de kapsamakta ve bu yönü ile önemi daha da artmaktadır.
  • Aileler otizmli evlatlarının ve kendilerinin karşılaştığı birçok zorluğun çözümü olacak olan Otizm Eylem Planı’nın bir an evvel yasalaşarak yürürlüğe girmesi için umutla beklemekte ve sivil toplum kuruluşlarına bu yönde dilek ve beklentilerini yoğun olarak dile getirmektedirler.
  • Türkiye Otizm Meclisi olarak geçtiğimiz bir yıl içerisinde Ulusal Otizm Eylem Planı’nı oluşturan 6 temel başlığın her birisi için uzmanların da katılımı ile düzenlediğimiz çalıştaylar neticesinde ortaya çıkan konular, sonuç raporu olarak derlenmiş ve öneri olarak yetkililerle paylaşılmıştır.
  • Aralık 2017 itibarı ile, Otizm Eylem Planı için çalışma süresi olarak belirlenen takvimin, ilk bir yılı tamamlanmıştır. Bu nedenle, geçtiğimiz 1 yıl içerisinde Eylem Planı’nı oluşturan konularda ne kadar yol alındığının değerlendirilmesi gerekmektedir.
  • Bu değerlendirmenin hükümetimiz, ilgili bakanlıklar tarafından yapılarak, ilgili STK’ların bir üst kuruluşu olan Türkiye Otizm Meclisi ile paylaşılmasını, Otizm Eylem Planı ile ilgili düzenlenecek izleme ve değerlendirme toplantılarına Türkiye Otizm Meclisi’nin de katılımının sağlanmasını temenni etmekteyiz.

Bu değerlendirmenin yapılması, Ulusal Otizm Eylem Planı ile ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesini, yapılması gereken çalışmalar içinde sivil toplum kuruluşlarının katkıda bulunabileceği, işbirliği yapabileceği konular varsa bunların belirlenmesini, süreç ile ilgili olarak ailelere sivil toplum kuruluşları tarafından doğru bilgi verilmesini sağlayacaktır.

Türkiye Otizm Meclisi olarak, ülkemizdeki tüm otizmli bireylere ve ailelerine umut ışığı olan Ulusal Otizm Eylem Planı’nın hükümetimiz tarafından ortaya koyulmasından duyduğumuz memnuniyeti ve şükran duygularımızı bir kez daha belirtirken, bu planın bir an evvel yasalaşması yolunda her zaman konunun takipçisi ve destekçisi olacağımızı tekrar etmek isteriz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE OTİZM MECLİSİ

YÜRÜTME KURULU

 

 


 

Eklenme Tarihi: 13:08 03-12-2017
Otizm çocuk eğitim