Bir çocuğun eğitimi ortalama 44 bin dolar

HSBC Grubu’nun “Eğitimin Değeri: Daha Yükseğe” raporuna göre, bir çocuğun eğitimine ilkokuldan üniversitenin sonuna kadar aileler tarafından ortalama 44 bin 221 dolar harcama yapılıyor. Ailelerin %76’sı lisansüstü eğitimde de finansal katkı sağlamayı öngörürken, %82’si çocuğunun başarısı için kişisel fedakârlıklar yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

HSBC Grubu’nun 15 ülkeden, 8 bin 400’ün üzerinde ebeveyn ile gerçekleştirdiği araştırma, ailelerin çocuklarının eğitimine ilişkin planlarına yönelik çarpıcı bulgular ortaya koyuyor. “Eğitimin Değeri: Daha Yükseğe” raporuna göre; ebeveynler bir çocuğun eğitimine ilkokuldan lisans eğitiminin sonuna kadar ortalama 44 bin 221 dolar harcıyor.  

Ülke

Ebeveynlerin bir çocuğun eğitimine

yaptığı ortalama harcama ($) 

Global

44,221

Hong Kong

132,161

B. Arap Emirlikleri   

99,378

Singapur

70,939

ABD

58,464

Tayvan

56,424

Çin

42,892

Avustralya

36,402

Malezya

25,479

Birleşik Krallık

24,862

Meksika

22,812

Kanada

22,602

Hindistan

18,909

Endonezya

18,422

Mısır

16,863

Fransa

16,708

Öğrencilerin çoğu eğitim masraflarına katkı sağlamıyor

Ebeveynlerin çoğunluğu (%87) çocuklarının, mevcut eğitim masraflarına katkı sağladığını belirtiyor. Bununla birlikte, her 10 ebeveynden 9’u (%91) çocuğunun lisansüstü eğitim alabileceğini düşünürken, %76’sı lisansüstü eğitim masraflarına katkı sağlayacağını öngörüyor. 

Araştırmaya göre, öğrenim kredileri hariç olmak üzere, yükseköğretimdeki öğrencilerin yalnızca %15’i eğitimlerine finansal katkı sağlarken, %16’sı devlet desteğinden faydalanıyor. %8’i ise okul veya üniversitesinden burs desteği alıyor. 

Gelecek için yeterli finansal planlama yapılmıyor

Aileler çocuklarının iyi bir kariyere sahip olması için destek vermeye hazır olsalar da pek çoğu çocuğunun devam eden eğitim masrafları için önceden birikim yaparak gelecek planlaması yapmıyor. 

Ebeveynlerin yaklaşık dörtte üçü (%74) çocuğunun eğitim masraflarını karşılamak için günlük gelirini kullanırken, yaklaşık dörtte biri (%22) eğitime her yıl ne kadar harcama yaptığını bilmediğini söylüyor. Pek çok ebeveyn çocuğunun eğitimini karşılamak için eğlence aktivitelerini kısmak (%40), daha uzun saatler çalışmak (%21), kendi uzun vadeli birikim veya yatırımına daha az katkı yapmak (%20) ve ikinci bir işte çalışmak (%18) gibi finansal fedakârlıklar yapıyor. Ek olarak; ebeveynlerin %82’si çocuğunun başarısı için kişisel fedakârlıklar yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, HSBC Grubu’nun küresel çapta gerçekleştirdiği araştırma ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Günümüzde genç bireyler için eğitim, rekabetin yüksek olduğu küresel iş gücü piyasasında her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Araştırmamız, dünya genelinde ebeveynlerin bu durumun farkında olduklarını ve çocuklarının hayata atılırken en iyi başlangıcı yapmaları için zaman ve para yatırımı yapmaya hazır olduklarını gösteriyor. Aileler, bu amaç için kişisel olarak yaşam tarzlarından maddi fedakârlıklar yaparak çocuklarına en yüksek desteği sağlamaya çabalıyorlar.”

“Ebeveynler çocuk eğitiminin yüksek maliyetli olabileceğinin her ne kadar farkında olsa da bu maliyetin bütünüyle ve uzun vadeli yansımasını hafife almamaları gerekiyor. Eğitimin aile bütçesi üzerinde yaratabileceği yükü azaltmak için önceden planlama ve birikim yapmak büyük önem arz ediyor. Profesyonel danışmanlık almak ailelerin uzun vadeli bir finansal plana sahip olmalarına yardımcı olabilir.” 

Eğitimin Değeri – Daha Yükseğe Raporu, Haziran 2017’da yayınlanmış olup dünya genelinde 15 ülke ve bölgedeki 8 bin 481 ebeveynin görüşünü yansıtmakta. Araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında Avustralya, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika, Singapur, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Raporda yer alan bulgular, hâli hazırda eğitim alan (veya yakın zamanda alacak) 23 yaşında veya daha küçük en az bir çocuğu olan ailelerle ile yapılan ve tüm ülkeyi temsil eden bir ankete dayalı. Anket her bir ülkede en az 500 ebeveyn (üniversitede okuyan bir çocuğa sahip 150 aile dâhil olmak üzere) ile gerçekleştirilmiş. Anket Birleşik Krallık’ta 1001 ebeveyn (üniversitede okuyan bir çocuğa sahip 202 aile dâhil olmak üzere) ile gerçekleştirilmiş. Anket Çin’de 946 ebeveyn (İnci Nehri Delta Bölgesi’nden 504 aile dâhil olmak üzere) ile gerçekleştirilmiş. Araştırma; Şubat 2017`de Ipsos MORI tarafından online olarak gerçekleştirilmiş olup, Mısır’da yüz yüze görüşmeler ile yapılmış.

 


 

Eklenme Tarihi: 17:13 29-06-2017
Eğitim Maliyet Dolar HSBC Araştırma