Severek alınan müzik eğitimi geleceğe atılan imzadır...

Çocuklar okul başlangıcına kadar hayal dünyalarını genişletir. 4-6 yaşta müzikal erken eğitimde direkt melodi verme özelliğinden dolayı (Akorlar duyulur notalar doğru verilir) piyano tercih edilir. Eğitmenin derslerde eşlik için piyano kullanması çok önemlidir ayrıca ileride farklı enstrüman eğitimine geçmek kolay olur.

Çocuk ritim, dans, şarkı söyleme yeteneğini keşfetme, ritim kulağını geliştirme sürecini yaşarken disiplin, odaklanma ve sabra dayalı tekrar alışkanlıklarını kazanmalı, içselleştirmelidir. Enstrüman eğitiminde dikkat edilmesi gereken iyi enstrüman, iyi eğitmen seçimidir. Doğru eğitmen müziği sevdirir, kalıcı öğrenmeyi sağlayarak iz bırakır. Bir eğitmenin çocuğa katması gereken çocuğun öğrenme aşamasından keyif alması, mutlu ve sakin moda bürünmesi kendisini ifade edebileceği bir ifade şekli olarak görmesi sağlanmalıdır.

Böyle bir eğitim ortamındaki çocuk mutlu, uyumlu, özgüvenli, yaratıcı yaşam heyecanı olan birey olur.

Müzik yaparken birçok farklı alana dikkat etmesi gerektiğinden anlatılan konuya daha iyi odaklanır. Stres düzeyi düşüşe geçer ve çalışma alışkanlığına referans olur. Ev ortamında da velinin farklı türde yaşına ve ortama uygun müzikler dinletmesi, yaşı büyüdükçe seveceği konserlere götürmesi eğer veli olarak bir müzik aleti çalıyorsa çocuğunun yanında çalması hatta beraber çalmaları, müzikle ilgili deneyimlerinden bahsetmesi çocuğu motive edici olur içselleştirmesini sağlar.

Enstrüman seçiminde fiziksel yapı ve gelişimi göz önünde bulundurmak gerekir. İlk deneyiminde en yüksek fiyatlı bir enstrüman alma imkanı var ise iyi enstrümanla başlanmalıdır imkan elvermiyor ise çocuk ilerledikçe daha iyi enstrüman alınabilir. Çocuklar geleceğe yatırımdır hangi çocuğun enstrümanı nedir bunu ilkten bilemeyebiliriz enstrümanlarla tanışarak kendisini iyi hissettiği çalgı aletinde ilerleyebilir. Ders sonrası etütlerini evde tekrar etmelidir evde yapılan tekrarlar pekiştiriştir. Ders saatleri dışında bir çalışma saati belirleyip ilerlemesini gözlemlemek, takdir etmek faydalı olur.

Doğru bir eğitim programı (Metot) doğru enstrüman doğru eğitmen doğru ilerleme ve tekniğin kazanılmasında temel unsurlardır.

Müzik derslerinde yapılması gerektiği gibi; anasınıfından itibaren çocukların ses gelişimi ile farklı enstrüman çalan çocukların özendirilmesi, her çocuğun kendine uygun bir enstrüman çalması şan eğitimleri ve repertuarın kazandırılması okul koroları ve okul orkestralarının da müzik öğrencilerini yetiştirecektir. Yaşadığımız dünyada müzik yaşamın zorluklarına karşı direnebilmek huzursuzluk ve korkuları yenebilmek içinde en gerekli ilaçtır. Sevgi ve barış ortamlarında bir araya getirir, günlük hayatta hırpalanmamızı engeller ve dünyada kaynaştırıcı ortak dildir.

Müzik programı tamamen öğrencinin gelişimine ve müziği yaşamına katmaya yöneliktir. Gelecekte müziğin getirebileceği (eğitim olanakları dahil) her türlü fayda düşünülerek, zaman kaybetmeden, okul hayatı içinde müziği öğrenir.

Okul derslerinde kendine yetecek müzik bilgisine (ritim, müziğin alfabesi, uygulaması, sunumu) sahip olabilecek olan öğrenci, ilköğretim ve orta öğretim programı boyunca kendisine uygun enstrüman seçimine yönlendirilir.

Bir enstrüman çalması, etkinliklerde kullanması kurs, sınav, yarışma, festival etkinlikleri ile önü açılarak desteklenir. Yurtiçi, yurtdışı yarışma ve festivallerde becerilerini sergileyebileceği platformlar yaratılır, bilgilendirilir, katılımı sağlanır.

Öğrencinin güzel sanatlar lisesi, konservatuara girebileceği becerisini kariyere dönüştürebileceği en azından üniversite hayatı ve iş hayatında sosyal hayatına katkı sağlayabileceği bir altın bilezik olarak sesi enstrümanı ve sanatını hayatı boyunca yanında taşıyacaktır.

Müzik önce sevdirilmeli sonra uygulama teori ve uzmanlaşma aşamasına gelinmelidir. Çocuklarımıza atılacak iyi bir temel müzik eğitimi geleceğe atılan bir imzadır. 

Müzik dolu bir yaşam dileği ile…

Bu yazı "MEKTEBİM OKULLARI" tarafından desteklenmektedir.


 

Eklenme Tarihi: 13:58 02-06-2017
Müzik Eğitim Mektebim Katkılarıyla Çocuk Genç