Doçent Adayları Neden Mağdur?

Eğitim-Bir-Sen,  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, eser inceleme jürisi asil üyeleri hakkında görevden uzaklaştırma veya kamu görevinden çıkarma kararı verilmiş olması halinde yerlerine yedek üyelerinden görevlendirme yapılmasını ya da yeni öğretim üyelerinin jüri üyeliklerine görevlendirilmesini talep etti.

Eğitim Bir Sen Yaptığı açıklamada;

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca yapılan 2015 Ekim Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan Eser İnceleme Sonucu Belli Olanlara İlişkin Açıklama başlıklı duyuruda, jürisinde kamu görevinden çıkartılan veya görevden uzaklaştırılan profesör bulunan adayların doçentlik süreçlerinin durdurulmuş olduğu ifade edilmiştir. 

7.2.2015 tarihli ve 29260 sayılı Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 6. maddesinin dördüncü fıkrasında, “Öğretim üyeliğinden istifa, emeklilik veya mazeret sebebiyle jürinin iki veya daha fazla üyesinin eksilmesi halinde, Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından eksilen üyelikler doldurulur” hükmü yer almaktadır. 


Söz konusu hükmün, haklarında görevden uzaklaştırma veya kamu görevinden çıkarılma kararı verilen öğretim üyeleri yönünden de işletilerek, bu sebeplerle boşalan jüri üyeliklerine yedek üyelerden veya yeni öğretim üyelerinden görevlendirme yapılması yerinde olacaktır. Aksi halde doçent adayları, kendi iradeleri dışında ve kendi kusurları olmaksızın gelişen bir durum nedeniyle haksızlığa uğrayacak ve mağduriyet yaşayacaklardır.

 
Doçent adaylarının mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla eser inceleme jürisi asil üyeleri hakkında görevden uzaklaştırma veya kamu görevinden çıkarma kararı verilmiş olması halinde yerlerine yedek üyelerinden görevlendirme yapılması ya da yeni öğretim üyelerinin jüri üyeliklerine görevlendirilmesi noktasında düzenleme yapılmasını istedik. denildi. 


 

Eklenme Tarihi: 12:34 08-12-2016
Doçent sınav Mağdur eğitim Eğitim Bir Sen