Cezaevlerinde ki Ebeveynler İçin "Bekleyen Çocuk" Projesi

Türkiye’de Nisan 2016 itibariyle 18 yaş üstü 185.118 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bu sayının yaklaşık %70’ini (128.182) 18-40 yaş arası genç ve orta yetişkin mahpuslar oluşturmaktadır. Genç mahpusluğun bir sonucu olarak, mahpusların aileleri ve çocukları da hapsedilme sürecinde etkilenmekte, her bir mahpusun en az bir çocuğu olduğu düşünüldüğünde en az 4.306 çocuk annesini, 123.876 çocuk ise babasını dışarıda beklemektedir.

Anne ya da babası cezaevinde olan çocuklar, eğer dışarıdaki ebeveyni bakımını üstlenemiyorsa, kurum bakımında ya da yakın akrabalarının (anneanne, teyze, babaanne gibi) desteği ile büyümektedir. Bu süreç çoğu zaman hem bakım verenler hem de çocuklar için duygusal olarak oldukça zorlayıcı olmakta ve ebeveynlerden birinin hapiste olması çocuğun gelişimini ve eğitim hayatını ciddi şekilde etkilemektedir.

Sivil Toplum Diyaloğu Bekleyen Çocuk projesi, bu ihtiyaçlardan yola çıkarak, anne ya da babası cezaevinde olan çocuklara hizmet sunan kişi ve kurumların kapasitesini güçlendirmek ve toplumda bu gruba ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla 15 Şubat 2016’da başlamış ve yaklaşık bir yıl sürecektir.

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV) yürütücülüğü, Children of Prisoners Europe (COPE) ile Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK) ortaklığı, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü iştiraki ve T.C. Adalet Bakanlığı onayı ile yürütülen proje kapsamında, Avrupa Birliği’ndeki örnek çalışmalar ziyaret edilmekte, mahpus anne-babalar ve cezaevlerindeki personelle çalışmalar yürütülmekte, öğretmenlerin konuyla ilgili bilgi sahibi olması sağlanmakta, kamuoyunda konuya ilişkin farkındalık oluşturulmakta ve kurulacak danışma kurulu ile konunun savunu çalışmaları üstlenilmektedir.


Bekleyen Çocuk projesi, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı tarafınca yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın programın dördüncü döneminde, eğitim başlığı altındaki projelerindendir. Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiştir. 

Bu web sitesi aracılığıyla, anne ya da babası cezaevinde olan çocuklarla ilgili bir bilgi arşivi oluşturmak, çocuklara hizmet/bakım sunan kişi ve kurumların güçlendirilmesini sağlamak ve konunun savunusunu yapmak amaçlanmaktadır. 

Bu web sitesinin ve projeye ilişkin sosyal medya hesaplarının yaygınlaşmasını sağlayarak, siz de anne ya da babası cezaevinde olan çocuklara ilişkin farkındalık yaratmaya destek verebilirsiniz.

http://bekleyencocuk.org

http://bekleyencocuk.org/contact/

 

 


 

Eklenme Tarihi: 01:18 12-09-2016
Çocuk Toplum Hapishane tutuklu eğitim