Üniversitelerin 'en iyi' alanları açıklandı

2015-2016 ALAN SIRALAMASI

Alan sıralamaları; THE, QS, ARWU, NTU, Leiden ve URAP gibi sıralama kuruluşları tarafından yapılmaktadır. URAP alan sıralamasında; makale ve atıf konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan InCites verileri kullanılmakta, anket ve benzeri yöntemlerle elde edilen veriler değerlendirmeye alınmamaktadır. URAP alan sıralamalarında son 5 yılın akademik performansı değerlendirmeye alınmaktadır. Üniversitelerin makale ve atıflarının, ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği oranı URAP alan sıralamasında ölçüt olarak kullanılmaktadır.

DÜNYANIN EN İYİLERİ

URAP alan sıralaması 41 alanı kapsamaktadır. Bu alanların 21’inde ABD üniversiteleri dünya birincisi olmuştur. Diğer alanlarda Hollanda 6 alanda, Çin 5 alanda, İngiltere 4 alanda, Singapur 2 alanda birinci olurken; İsviçre, Brezilya, ve Japonya üniversiteleri ise birer alanda dünya birincisi olmuştur.

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI OLDUĞU ALANLAR

Üniversitelerimiz, açıklanan 41 alan sıralamasının 18’inde yer alma başarısını göstermiştir. ODTÜ ve İTÜ 41 alanın 13’ünde dünya alan sıralamalarında yer alırken, Hacettepe üniversitesi 8 alanda sıralamaya girmiştir. İ.D Bilkent, Ege ve İstanbul üniversiteleri 7 alan sıralamasında yer almıştır. Ankara ve Gazi 6 sıralamada, Yıldız Teknik 5 sıralamada, Atatürk, Boğaziçi, Dokuz Eylül ve Erçiyes üniversiteleri 4 sıralamada, Fırat, Gebze Teknik, Karadeniz Teknik, Marmara ve Selçuk üniversiteleri 3 sıralamada, Anadolu, Çukurova, Gaziantep, Kocaeli, Ondokuz Mayıs ve Süleyman Demirel Üniversiteleri 2 sıralamada yer almıştır. Bir alan sıralamasında yer alan üniversitelerimiz: Akdeniz, Başkent, Çanakkale Onsekiz Mart, Cumhuriyet, Dicle, Eskişehir Osmangazi, İnönü, Sakarya, Uludağ, Yeditepe, Atılım ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleridir.

Mimarlık alan sıralamasında; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, dünya 78’incisi ve İTÜ dünya 79’uncusu olarak tüm alanlar içinde en iyi dereceyi elde eden iki üniversitemiz olmuştur. Diş Hekimliği alanında ise İstanbul Üniversitesi dünya 84’üncüsü ve Hacettepe Üniversitesi de dünya 94’üncüsü olarak ilk 100’e girmeyi başaran diğer iki üniversitemiz olmuştur.

Dünya üniversitelerinin genel ve alan bazındaki sıralamaları tüm ülkelerde; eğitim ve araştırma stratejilerini belirleyen kurumlar, akademisyenler, öğrenciler ile veliler tarafından son yıllarda artan bir ilgiyle izlenmektedir. Bu sıralamalarla ilgili haber ve yorumlar basın ve sosyal medyada yoğun olarak yer almaktadır.

Yükseköğretim kurumları sıralanırken; listelerde yer alan üniversitelerin sayısı ve dünyadaki konumları, ilgili ülkelerin yükseköğretim performanslarını değerlendirme olanağını da doğurmaktadır.

ABD, 41 alan sıralamasının tümünde en az bir üniversitesi yer alan tek ülkedir. Belçika, Hollanda ve Kanada’nın 40 alanda, Avustralya ve İngiltere’nin 39 alanda en az bir üniversitesi vardır. Türkiye’nin ise 41 alan sıralamasından 18’inde en az bir üniversitesi yer almıştır.

Dünya üniversite sıralamaları ilk kez 2003’te ortaya çıktıktan sonra, üniversitelerimiz bu sıralamalarda yer alamayışlarının temel nedeninin uluslararası dergilerde basılan makale sayılarının az oluşundan kaynaklandığını fark etti etmiştir. Çok sayıda üniversitemiz, öğretim üyelerinin uluslararası dergilerdeki makale sayılarını artırıp etki değeri yüksek dergilere yönelmelerini teşvik edici adımlar attı atmıştır. Bu tür çabalar sayesinde üniversitelerimiz kendilerini geliştirip dünya sıralamalarında yükselmeyi başardı başarmıştır. Son yıllarda ise makale sayılarımızın artış hızında bir düşme oldu. Diğer yandan, yayın sayıları yavaş da olsa arttığı halde Türkiye’nin yayın başına düşen atıf sayısı dünya ortalamasının altında kaldı. kalmış, Türkiye kaynaklı makaleler arasında hiç atıf alamayanların oranı da dünya ortalamasının üzerine çıktı çıkmıştır. Üniversitelerimizin yayınladığı makalelerin önemli bir bölümüne hiç atıf yapılmaması nedeniyle, üniversitelerimizin dünya sıralamalarındaki yükselişi maalesef yavaşladı. Diğeryandan,ülkemizdealınanulusalveuluslararasıpatentsayılarıisehenüzyeterli düzeye ulaşamadı ulaşmamıştır.

Bu nedenlerle üniversitelerimizin yöneticilerinin, akademisyenleri dünyanın en saygın dergilerinde makale yayınlamaya ve teknoloji geliştirip patent almaya özendirmeleri ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Ülkemizin kalkınma hızının artması ve gelişmiş ülkeler arasında hak ettiğimiz yeri alabilmemiz, üniversitelerimizin bilim ve teknoloji alanında yeni bir atılım yapmasına bağlıdır.

Üniversitelerimizin yetenekli öğrenci ve başarılı mezunlarını sayısı, çoğu ülkeden daha fazladır. Üniversitelerimizin çoğunun alt yapısı ile sahip olduğu akademisyenlerin saygınlığı ve sayıları, bilgi ve teknoloji üretip ihraç etmemiz için yeterli düzeydedir. Bu nedenle üniversite yöneticilerimizin; dünyanın en saygın dergilerinde makale yayınlayan, dünyanın önde gelen üniversitelerindeki akademisyenlerle ortak araştırmalar yapan, yeni teknolojiler geliştirip uluslararası patentler alan akademisyenlere teşvik pirimi vererek onları motive etmeleri üniversitelerimiz ve ülkemiz açısından çok yararlı olacaktır.

URAP’ın dünya sıralamaları yapmasının temel amacı, üniversitelerin kendi akademik performanslarını dünyanın önde gelen üniversiteleri ile karşılaştırıp gelişmeye açık yönlerini görebilmelerine yardımcı olmaktır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı tarafından yapılan bu alan sıralamasının ülkemizdeki yükseköğretim kurumları, akademisyenler ve öğrencilerimiz için yararlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Ural Akbulut URAP Başkanı


 

Eklenme Tarihi: 23:05 10-09-2016
Araştırma Üniversite eğitim öğretim Öğrenci