“Geleceğin Okulları - Okulların Geleceği” konuşuldu...

Spectrum Of Education V - Eğitim Sempozyumu 16-17 Nisan 2016 tarihlerinde, farklı ülke ve coğrafyalardan 180 eğitimcinin katılımıyla Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Ayazağa Işık Lisesinde gerçekleşti. Türk Kültür Vakfı ve AFS Gönüllüleri Derneğiyle iş birliği içinde  düzenlenen ve ana başlığı “Geleceğin Okulları- Okulların Geleceği” olarak belirlenen sempozyumda “İyi okul nedir ve nasıl olmalıdır? Geleceğin okulları nasıl şekillenmelidir? Bu süreçte hangi projeler üretilebilir?” sorularına yanıt arandı.

Türk ve yabancı değerli akademisyenlerin yanı sıra eğitim dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren sempozyumda; eğitim sektöründeki temel sorunlar, geleceğin okullarında olması gereken öğrenci profilleri, kullanılan eğitim-öğretim teknik ve yöntemleri üzerinde duruldu. Sempozyum kapsamında dile getirilen görüşler ve saptamalar sempozyun komisyonu tarafından ana hatlarıyla şöyle özetlendi:

 1. Entelektüel olmanın akıl ile ilgisi yoktur, entelektüellik eleştirel yaratıcılıkla ilişkilendirilmelidir ve eleştirel yaratıcılık sorgulamayı temel almalıdır.
 2. yüzyılda insanlığın temel ihtiyacı kendini doğru ifade etmektir. Kendini özgürce ifade etmek, kısıtlanmayacak ortamlarda çalışmak ve bireyselliğini garanti altına almak, kişinin temel ihtiyaçlarındandır ve yaratıcılığını güçlendirir.
 3. Öğrencilerin gelecekle ilgili kaygılarının önemli bir bölümünü ebeveynlerin baskıcı tavırları oluşturmaktadır. Gelecekte çalışacakları sektörler, bireyin özerkliğini dikkate alacağı için okullarda ve aile hayatında öğrencinin bireyselliği ve özerkliği önemsenmelidir.
 4. Okullarda yürütülen öğrenci bazlı projeler, programlar, çalışmalar insan merkezli olmalı ve bu çalışmalarda empati kurabilmek esas alınmalıdır.
 5. Eğitim sektörünün temeli olan öğretmenlik mesleğine dair koşullar iyileştirilmeli, öğretmenlerin kendilerini yalnız ve güvensiz hissettiği koşullar ortadan kaldırılmalıdır. Öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarını belirleyebilmeleri için onlara uygun olanaklar sağlanmalıdır.
 6. Eğitim modellerinin ve sisteminin gelişmesi adına, özellikle girişimci fikirler desteklenmelidir. Girişimci fikirleri geliştiren insanların becerileri ve tutkuları keşfedilmeye çalışılmalıdır.
 7. Eğitim sektöründe fark yaratacak değişimler ortaya koyabilmek için bu becerilerin okullara ve öğrencilere aktarılması, “değişim okulları” yaratılması gerekir.
 8. Değişim okulları; düşünme yapılarının değişmesine öncülük eden, aktivist olmayı öğreten, liderlik eğitimi vererek öğrenciye hayatını değiştirme gücü aşılayan, eğitimde ortak hedef ve vizyonu amaçlayan bir profile sahip olmalıdır.
 9. Eğitim sisteminde “iyi” olmak, “zeki” olmaktan daha fazla önemsenmelidir.
 10. Öğretmen, öğrenciyi doğru bilgiye yönlendirmede bir kılavuz olmalıdır.
 11. Eğitimin temel amacı, doğru bilgiye en kısa sürede ulaşabilmek olmalıdır.
 12. Eğitim, sınıfın ihtiyacı ve öğretmenin tercihi doğrultusunda şekillendirilmelidir.
 13. Tüm öğrencilere bireysel eğitim anlayışıyla, kendi hızlarında, eksiksiz bir eğitim şansı sunulmalıdır.
 14. Eğitim teknolojileri; doğru ve hızlı bilgiye ulaşma, fırsat eşitliği ve öğrencinin dikkatini çekme noktalarını geliştirmeyi amaçlamalıdır.
 15. Kişi ve ülke gelişimi adına gelecek planı yapılırken eksik görülen yönler belirlenip tamamlanmalıdır.
 16. Eğitim alanında başarı sağlamak; doğru model oluşturmak, ekonomik model yerine entelektüel model yetiştirmek, teknolojiyi anlamlandırabilmek, sağlam bilgi ve eleştirel bakış açısı kazandırmak, iç ve dış motivasyonu eşit oranda önemsemek, öğrenci yeteneklerini değerlendirirken hoşgörülü bir yaklaşım sergilemekle mümkündür.
 17. Eğitimde yaşanan yapısal sorunlar çözülmelidir, çözüme yönelik hareket planları oluşturulmalıdır.
 18. Doğru bir ölçme ve değerlendirme ile başarısızlık nedenleri görülerek başarı artırımı sağlanmalıdır.
 19. Eğitimde ülke olarak dünya sıralamasında gerilerde olunmasına rağmen eğitimin içinde yer alan her bireyin beklentisi en üst düzeydedir. İçinde bulunulan eğitim sistemi (TEOG, temel liseler vb.) eğitime hizmet etmek yerine, zorlayıcı ve yorucu olmaktadır. Bu nedenle eğitimde acil bir eylem planına ihtiyaç vardır.
 20. Geleceğin mimarları öğretmenlerdir, bu bağlamda öğretmenliğin saygınlığını artıracak çalışmalar yapılmalıdır.
 21. Eğitimde içerik, yaşamla ilişkilendirilmelidir. Teorik çalışmaların yanında pratik uygulamalara da yer verilmelidir.
 22. Çocuklarla empati kurarak ve onları anlayarak geleceği daha sağlam temellendirmek mümkündür.

Eğitim ve Eğitim editörleri Müge Arda ve Ece Karaboncuk`un da konuşmalarıyla katkı sağladığı buluşmada, eğitim ve medya ilişkisine de yer verildi...

 


 

Eklenme Tarihi: 00:02 18-04-2016
Eğitim Gelecek Ece Karaboncuk Müge Arda