ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Çiçek, Örgü,Dokuma Öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında trikotaj ve dokuma teknikleri konusunda eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği programında makine teknolojisi, birleştirme teknikleri, trikotaj süsleme, çocuk giysileri yapım teknikleri, metodoloji, fantezi giyim yapım teknikleri, ürün tasarımı gibi alan dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni olmak isteyenlerin ellerini, gözlerini ve ayaklarını eşgüdümlü olarak kullanabilen, üretken ve estetik değerlendirme yeteneğine sahip, renk ve şekil algısı gelişmiş bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da çiçek, örgü,dokuma öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği programını bitirenlere “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” unvanı verilir.Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı arttırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde, özel kurslarda, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.


 

Eklenme Tarihi: 00:18 19-05-2015