DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ


Programın Amacı
Deniz teknolojisi mühendisliği programının amacı, denizin içinde ve dibinde bulunan canlı ve cansız zenginliklerin (petrol, doğal gaz, ve deniz ürünlerinin) aranması ve üretilmesinde, deniz kirliliğinin önlenmesinde kullanılan her türlü yapı ve aracın (gemi platformu vb.) tasarımı ve üretilmesi alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Deniz teknolojisi mühendisliği programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda matematik ve fizik gibi temel fen alanları ile ilgili dersler yanında, oşenografi (okyanus bilim) dalga mekaniği, gemi termodinamiği, deniz kirliliği, kazı yapıları, deniz hukuku ve gemi işletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Deniz teknolojisi mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe sahip, fen derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli bir gözlemci olmaları ve açık havada çalışmaktan hoşlanmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Deniz teknolojisi mühendisliği programını bitirenlere "Deniz Mühendisi" unvanı verilir. Deniz teknolojisi mühendisleri denizde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak araçları tasarlar ve en ekonomik yolla üretimi planlar. Ayrıca, denizde seyreden taşıtların yapım, onarım ve yönetimi konularında liman ve kıyı yapıları inşaatında ve deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında mühendislik hizmetleri verirler.

Çalışma Alanları

Deniz mühendisleri tersanelerde, Köy Hizmetleri’nde, petrol şirketlerinde, bakanlıkların çeşitli birimlerinde görev alabilirler.

 


 

Eklenme Tarihi: 00:12 19-05-2015