EBELİK


Programın Amacı
Ebelik programı, ana – çocuk sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarını yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Ebelik programında temel fen, tıp ve sosyal bilim dersleri ile ebelik meslek dersleri okutulur. Derslerin tüm uygulamaları hastanelerde, doğum evlerinde ve ana – çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Ebelik bayanlara açık bir meslektir. Ebe olmak isteyen bir bireyin sağlık konularına ilgi duyan, insanlara yardım etmekten mutlu olabilen, sorumluluk duygusu güçlü bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Ebelik programını bitirenlere "Ebe" unvanı verilir. Ebelik, temelde annenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir hizmettir. Bu hizmet, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde annenin düzenli izlenmesinden, gerekli bakım ve eğitimin verilmesinden, normal doğumların yapılmasından, normalden sapma durumlarının teşhis edilip sağlık örgütüne sevk edilmesinden, aile planlaması eğitimi ve uygulanmasından, 0 – 6 yaş grubu çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi ve aşılarının yapılmasından, genel sağlık kuralları, beslenme, ilk yardım, aşı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi verilmesinden, sağlık hizmetlerinde kullanılan sayısal verilerin toplanmasından sorumlu bir meslektir. Ebenin temel görevi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir. Ebeler, koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde, tedavi edici sağlık kurumlarında, doğumevleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde görev alabilirler.

Çalışma Alanları

Ebeler, kırsal alana sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak; tedavi kurumlarında, doğum hane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe, klinik ebesi ya da eğitimci ebe olarak görev alırlar. Ülkemizde ana – çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde götürülmesinde iyi yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinde denetime ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile ebelerin bu alanlarda iş bulma olanakları artmaktadır.

 


 

Eklenme Tarihi: 23:53 18-05-2015