EV İDARESİ


Programın Amacı
Ev idaresi programının amacı, evin ve evin işlerini üstlenen kurumların sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun biçimde yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Ev idaresi programında ilk yıl fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji ve sosyoloji gibi temel dersler; daha sonraki yıllarda ise mesleki formasyonu sağlamak amacıyla kişisel ve toplumsal sağlık, kurum ev idaresi, epidemiyoloji ve enfeksiyon kontrolü, ekonomi, pazarlama ve tüketici eğitimi, işletme bilgisi, yönetim ilkeleri, beslenme ilkeleri, konut sorunu ve planlaması gibi meslek dersleri okutulur. Kuramsal ve uygulamalı derslerin yanı sıra öğrenciler edindikleri mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek amacıyla bir yarıyıl halk sağlığına hizmet veren kuruluşlarda ve bir kez de yaz aylarında (en az bir ay) Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ev idaresi konularıyla ilgili araştırma ve uygulamayı kapsayan saha çalışması yaparlar.

Gereken Nitelikler

Ev idaresi eğitimi görmek isteyen kimselerin sosyal bilimlere ilgi duyması, başkalarına yardım etmekten hoşlanması, yeni yollar, orijinal yöntemler geliştirebilme ve insanlarla iyi iletişim kurabilme gücüne sahip olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Ev idaresi programın bitirenler "Ev İdarecisi ve Aile Ekonomisti" unvanı ile çalışmaktadırlar. Ev idarecisi ve aile ekonomisti hastane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda kurumun temizliği, döşenmesi, eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan kurum ve ev idareciliği; tüketicinin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yapar. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda meslek dersleri öğretmeni olarak çalışabilirler.

Çalışma Alanları

Ev idaresi ve aile ekonomisi bölümü mezunları yurtlarda, otellerde, kreşlerde, hastanelerde ve huzurevlerinde, kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda veya özel kuruluşunda görev yapmaktadırlar.


 

Eklenme Tarihi: 23:29 18-05-2015