FELSEFE


Programın Amacı
Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Üniversitelerin felsefe programlarında başlıca dallar genellikle sistematik felsefe, felsefe tarihi, bilim tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır. Sistematik felsefe, varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve doğrunun ölçüsü nedir? gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevapları tartışır. Bunlardan mantık doğru düşünmenin yöntemleri, estetik güzelin ne olduğu, ahlak felsefesi ise iyi, doğru davranışın ne olduğu konuları ile ilgili dallardır. Felsefe tarihi, evren – toplum – insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir. Bilim tarihi, insan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi; bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır.

Gereken Nitelikler

Bu bölüme girebilmek için normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip, temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı olmak, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak ve her şeyden önce zihinsel gelişmeyi amaçlamak gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe lisans diploması verilir. Bir felsefeci mümkün olduğu kadar çok değişik alanlarda okur, okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışır.

Çalışma Alanları

Felsefe programı mezunları, başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, resmi ve özel Tv kurumlarında, üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik kadro unvanları ile çalışma imkanı bulmaktadırlar. Tezsiz yüksek lisans programını

tamamlayarak öğretmenlik sertifikası alan mezunlar liselerde felsefe grubu öğretmenliği yapabilirler. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler. Yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

 


 

Eklenme Tarihi: 23:27 18-05-2015