HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Hazır Giyim öğretmenliği programının amacı kız meslek liseleri , anadolu kız meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında hazır giyim konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Hazır Giyim öğretmenliği programında kalıp hazırlama teknikleri, giyim teknolojisi, tekstil teknolojisi, temel sanat eğitimi, basit konfeksiyon teknikleri, giyim tarihi, giyim süslemeleri, gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Hazır Giyim öğretmeni olmak isteyenlerin el ve parmaklarını ustalıkla, göz – el – ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, renk ve şekilleri iyi algılayabilen kişiler olmaları gerekir. Ayrıca düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme,dikkatli, işine özenli olma, insanlarla iyi iletişim kurabilme,kendini ve çevresini geliştirme istek ve çabasında olma hazır giyim öğretmeni olmak isteyenlerde istenen özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Hazır Giyim öğretmenliği programını bitirenlere “Hazır Giyim Öğretmeni” unvanı verilmektedir. Mezunlar Hazır Giyim Öğretmeni olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında , Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, hazır giyim konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur.

Çalışma Alanları

Hazır Giyim öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Hazır giyim öğretmenleri özel sektöre bağlı işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler, kendileri özel iş yeri açabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 22:58 18-05-2015