SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ


Programın Amacı
Seramik mühendisliği programının amacı, her türlü geleneksel ve ileri teknoloji seramiği üretimi konusunda eğitim ve araştırma yapmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Seramik mühendisliği programında matematik, fizik, istatistik, ve mukavemet termodinamik, ışıl süreçler seramik prosesleri, seramik sırları, cam üretim teknolojisi, mühendisliği gibi dersler okutulmakta ve 30 iş günü staj yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Seramik mühendisi olmak isteyenlerin akademik yetenek düzeyine sahip, fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, işbirliği yaparak çalışmaya ve bilimsel gelişmeleri izlemeye meraklı, dikkatli, sabırlı ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Seramik mühendisliği programını bitirenlere “Seramik Mühendisi” unvanı verilir. Seramik mühendisleri cam seramik, çimento, çini, tuğla, kiremit, fabrikalarında üretim sürecini planlar, gerekli malzemeyi teknisyen ve işçilerin yapacakları işleri belirler, işlerin plana uygun yapılıp yapılmadığını, üretilen ürünün kalitesinin belirlenen standarda uygunluğunu kontrol eder. Çalışma ortamı kapalı, sıcak ve oldukça gürültülüdür.

Çalışma Alanları

Seramik mühendisleri Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Milli Savunma Bakanlıkları’na ve özel sektöre ait fabrika ve tesislerde görev alabilirler. Mali olanakları varsa kendi işlerini de kurabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 21:09 18-05-2015