TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı
Tekstil öğretmenliği programının amacı kız meslek liselerinde, Anadolu kız meslek liselerinde, endüstri meslek liselerinde, teknik liselerde ve yaygın eğitim kurumlarında tekstil teknolojisi konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tekstil öğretmenliği programında genel dokuma teknolojisi, boya – apre teknolojisi, genel hazır giyim teknolojisi, pamuklu dokuma teknolojisi, yünlü dokuma teknolojisi, tekstilde kimyasal testler gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Tekstil öğretmeni olmak isteyenler matematik ve fen derslerinde iyi yetişmiş, mekanik araç gereçlere ve tekstil üretimine ilgi duyan kişiler olmaları gerekir. Ayrıca düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, dikkatli, işine özenli olma, insanlarla iyi iletişim kurabilme,kendini ve çevresini geliştirme istek ve çabasında olma tekstil öğretmeni olmak isteyenlerde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tekstil öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilmektedir. Mezunlar “Tekstil Öğretmeni” olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, tekstil konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur.

Çalışma Alanları

Tekstil öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Tekstil öğretmenleri özel sektöre bağlı işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler, kendileri özel işyeri açabilirler.


 

Eklenme Tarihi: 14:28 18-05-2015