Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine sektör eğitimi geliyor

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,Öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri ve meslekî bilgilerinin artması için 384 atölye ve laboratuvar öğretmenine imzalanacak protokol kapsamında hizmet içi eğitim verilmesi kararı alıdı.

Hizmet içi eğitim protokolü kapsamında, 12 sektörle protokol imzalanırken, yapılacak 22 faaliyet sonunda, toplam 384 atölye ve laboratuvar öğretmeninin eğitim alması isteniyor. Fabrikalarda, üretim merkezlerinde, hizmet alanlarında, Ar-Ge merkezlerinde eğitim faaliyetleri planlıyor.

Eğitim kapsamında sektörle yapılacak protokollerle, eğitimlerin içeriği ve kapsamı geliştirilerek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması, öğretmenleri yeni teknolojilerle buluşturmak ve iş alanlarını yerinde görmelerinin sağlanması hedefleniyor. Sanayi ve hizmet alanlarında alacakları eğitim sayesinde mesleki ve teknik okullarda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenleri, mesleki bilgilerini güncelleyecek ve artıracak, yeni teknolojileri yerinde görecek, bunları öğrencilerine aktararak öğrencilerin, sektörün istediği nitelikli kişiler olmasına katkı sağlayacak.

 

 


 

Eklenme Tarihi: 01:53 08-04-2016