MEB Stratejik Plan KoorDevam Ediyor

MEB Stratejik Plan Üst Kurulu toplantısı öncesinde Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planına son halinin verilmesi amacıyla Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi çalışmalarını sürdürmektedir.

Beş gün sürmesi planlanan çalışmada temel politika belgeleri, merkez birim önerileri, eğitime ilişkin raporları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planları, yapılan geniş katılımlı çalıştay sonuçları ve paydaş anketleri gibi stratejik plana dayanak sağlayan önemli bilgi, belge ve çalışma sonuçlarının Bakanlığımız stratejik plan taslağı açısından kontrollerinin yapılması amaçlanmaktadır.


 

Eklenme Tarihi: 16:56 12-05-2015