ALMANYA'DA LİSE EĞİTMİ

Almanya’da ÖzelLise

Tüm dünyada birbirimizi en iyi tanıdığımız ülkelerden biri olan Almanya, milyonlarca Türk kökenli ev sahibiyle Türkiye’den bir lise öğrencisinin en az yabancılık çekeceği yerlerden biri olarak gösterilebilir. Birçok Avrupa ülkesiyle sınırı bulunan Almanya, eğitim seviyesinin tavan yaptığı ülkelerden biridir. Kültürel ve tarihi bağlarımız nedeniyle aşina olduğumuz Alman kültürü ve Almanca, tüm dünyadan misafirlerini sıcak bir şekilde karşılıyor.

Her şeyiyle modern bir sistem

9 yıl eğitimin zorunlu olduğu Almanya, bilim ve teknoloji gibi alanlardaki liderliklerini bu yüksek eğitim seviyesine borçludur. Çağdaş tekniklerle desteklenen Almanya’da lise eğitim sistemi ise, yabancı öğrenciler, yani Almanya öğrenci değişim programı ile Almanya`da lise okumak isteyenler için yeniliklerin ve bilimsel gelişmelerin bire bir aktarıldığı Alman müfredatını takip etmek gibi özel bir deneyim sunar.

“Hauptschule”, “Realschule”  ve “Gymnasium”

Almanya’da eğitim sistemi ülkemizdeki eğitim sistemine oranla bazı farklılıklar gösterir. Grundschule denen dört yıllık “Temel Okul” sürecinin ardından, öğrenci başarı durumuna göre bir sonraki okulunu seçer. Almanya’da ortaokul ve lise eğitimi için “Hauptschule”, “Realschule”  ve “Gymnasium” olmak üzere üç farklı okul vardır ki, bunlar öğrencilerin akademik başarı düzeylerine göre kabul edildikleri okulları ifade eder(Bununla beraber, bazı eyaletlerde “Gesamtschule” denen tek bir okul vardır).

Almanya`ya lise eğitimi almak için bu ülkeye giden öğrenciler, dil seviyesinin yanı sıra, bu üç okul tipi içinde akademik başarı oranının en yüksek olduğu Gymnasium`a devam edebilecek bir akademik seviyede olmalıdır. Almanya’daki özel liseler ile devlet liseleri arasındaki en büyük fark; özel liselerde eğitimin ardından bitirme sınavına girebilmek mümkünken, devlet okullarında yabancı öğrenciler en fazla 11 ay boyunca misafir edilebileceğinden bu okullarda bitirme sınavına girmek bu noktada mümkün değildir.

Devlet Okulları ve Özel Okullar için şartlar

Almanya’dalise eğitimi almak isteyen öğrencilerden devlet okulu seçenler için gereken şartlar arasında; A2 seviyesinde Almanca bilgisi, en az B1 seviyesinde İngilizce bilgisi ve 15-18 yaş arasında olmak gibi maddeler yer alır.

Buna karşın, Almanya’da bir Boarding School, yani özel bir yatılı okuldalise eğitimi almak isteyen öğrencilerde A1 seviyesinde Almanca ve en az B2 seviyesinde İngilizce bilgisi aranırken, bu okullara 11-18 yaş aralığındaki gençler başvurabilir. Yukarıda da bahsedildiği üzere; devlet okullarına kabul edilen öğrenciler bu okullarda sadece 2-11 ay arasında eğitim alabilirler ve aile yanı/ yurt şeklinde iki ayrı tipte konaklama olanağına sahip olurlar. Almanya’da lise eğitimi almak isteyen öğrenciler, genel olarak bu okullara yeni eğitim yılının başlamasına en az 6 ay kala başvurmalıdırlar.

Almanya’da özel bir lisede (Boarding School) eğitim almak için bu ülkeye giden Türk öğrencilerin sayısı her geçen sene artmaktadır. Bunun nedenlerinin başında yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı eğitim olmakla birlikte, lise sonrası Almanya’daki üniversitelere hızla geçiş imkânı ve Almanya’da yaşayan yaklaşık iki milyonluk Türk nüfusu da önemli rol oynamaktadır.


 

Eklenme Tarihi: 01:33 19-05-2015