Adem Öztürk

TEOG SINAVI YENİDEN YAPILANDIRILMALI

TEOG sınavı merkezi bir sınav. Ülkemiz eğitim sistemi için de lise cağ nüfusu öğrencilerinin taleplerinin karşılanması için geliştirilen 1980 den beri değişik adlarla yapılan bir sınavdır.1980 li yıllarda kolej ve fen liselerine giriş sınavı olarak başlayan ve günümüzde tüm öğrencileri kapsayan bir sınav haline dönüşmüştür

TEOG SINAVI KALDIRILMALI MI?

TEOG kaldırılmalı mı? Tartışılabilir fakat esas olan öğrencinin seçmesi veya tercih talebi nasıl karşılanacak? Merkezi sistem sınavları, taşrada ve sosyal olarak geri kalmış bölge öğrencisi için denizden karaya çıkış mekanizmasıdır. Çocuk çalışarak ve emek harcayarak hayatının değişeceğinin farkında. Bugün ülkemizin çok önemli bilim adamları ve mekanizmalarında bulunan kişiler bu tip sınavlar aracılığı ile bir yere gelmiş kişilerdir. Bu bağlamda fırsat eşitiliği sağlamada Merkezi sistem sınavları önemli bir araçtır.

SINAV VE SECME MODELİ NASIL OLMALI?

Bir toplumun en önemli zenginliği toplumsal zekasıdır. Sizin üstün zekalı çocuklarınızın sayısı ne kadar fazla ise ve onu ne kadar verimli ve üretken kullanır ve toplumun hizmetine sunarsanız o kadar adil ve refah düzeyi yüksek toplum olursunuz. Merkezi sistem sınavları gerekli mi? Yukarıda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda merkezi sitem sınavları kaybolma ihtimali olan veya sistemin unutacağı bir yerlerde heder olma ihtimali olan öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamada önemli bir mekanizmadır. O halde MERKEZİ SİSTEM SINAVI GEREKLİDİR.

SEÇME MODELİ NASIL OLMALIDIR? TAVŞAN İLE KAPLUMBAĞAYI AYNI KOŞUYA TABİ TUTMAK…         

Öyleyse öğrenci seçimi nasıl olmalıdır? Ya da TEOG nasıl bir sisteme dönüşmelidir? TEOG sistem özelliği tüm öğrencileri kapsamakta idi. Yanlış olan koşamayan bir öğrenciye tüm etkenler olarak aile ve okulu “hadi yavrum sen koş şuraya, bak orada seni çok önemli bir gelecek bekliyor“ demektir. Oysa çocuğun engeli var veya ayağı çekiyor veya kilosu var veya dripling özelliği yok vs vs... Tavsan ile kablumbağayı aynı zaman ve mesafe de koşuya tabi tutmak çözüm değildir. Oysa sistem öğrenciye; kilonuz boyunuz bacak uzunluğunuz ve dripling özelliğiniz eşit, hadi koşun diyebilmeli…

Üstün zekalı öğrencilerin genel toplumda oranı %1 ile %1,5 olduğu varsayılır bilim adamlarınca. O zaman TEOG PUAN ortalamasında 470 puan ve üzeri ile öğrenci alan okullar sınavla öğrenci alan okullar olarak tespit edilmeli ve orta okul döneminde 5-6-7 sınıflarda akademik derslerinde “Matematik Türkçe Fen bilimleri ve Sosyal Bilimler “ derslerinde 80 puan ortalama yakalayan tüm öğrenciler istemeleri halinde bu okulların tercihi için merkezi sınava tabi olmalıdırlar. Böylelikle sistem dahi çocukların tespitini de yapacaktır. Bu konuda daha önce bu köşede yazdığımız yazıda da belirttiğimiz üzere BİLİM SANAT merkezleri geliştirilerek yada etkinleştirilerek de yapılabilir. Adil herkesin kabul edebileceği bir sistem düşünülmelidir.

TEOG sisteminde tüm öğrencilerin merkezi sistem sınavına alınması ya da tüm liselere merkezi sistem sınavı ile yerleşme zorunluğu 20 matematik sorusunda 5 matematik yaparak Anadolu lisesine yerleşen öğrenciye veli tarafından “Hadi yavrum sen Anadolu Lisesi kazandın tıp hedefin var” deyip psikolojik baskı ile gece gündüz hormonlu takviye ile matematik çalıştırıp YGS/LYS sarmalında buhranlara ve intihara sürükleyen olaylara sebep olmak demektir.

5-6-7 SINIFLARDA AKADEMİK DERSLERDE 80 PUAN ALAN ÖĞRENCİYİ SINAVA ALMALI

Bu bağlamda TEOG derhal kaldırılmalı ve 5-6-7 sınıflarda akademik derslerde başarı düzeyi 80 ve üzeri olan öğrenciler sınavla öğrenci alan başarılı ANADOLU/GENEL LİSE /FEN LİSESİ okulları tercih edebilmelidir.

Yeni sistem ne getirecektir? 5-6-7 Sınıflarda 80 puan üzeri ortalama sağlayan öğrenci genel sayıda %20 dilim demektir bu da toplamda 200 bin öğrenciye isabet eder. Yani Önerilen yeni sitemde maksimum 200 bin öğrenci sınava girecektir. Bu da velilerin çocukları için özel ders ve destekleme yetiştirme kursu telaşını bitirecektir. Meslek liseleri daha çok öğrenci talebi ile karşılaşacak ve öğrenci mahallesindeki okulu seçecektir.

Saygılarımla...

Adem ÖZTÜRK

Şube Müdürü

UEYDER BAŞKAN YARDIMCISI