Oyun Giriimcisi Yetitirme Projesi Balyor

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Oyun Girişimcisi Yetiştirme Projesi” başlıyor. Proje üniversite mezunu veya öğrencilerinden oluşan gençlerin oyun girişimcisi olarak yetiştirilmesi adına eğitim programları düzenleyecek.

 

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı), TOGED (Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği) ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliği içerisinde gerçekleştirilen Gençlik Projeleri Destek Programı 6 aylık bir proje. Gençlerin oyun girişimcisi olabilmelerini, kendi işlerini kurabilmelerini, bu anlamda devlet desteklerinden yararlanabilmelerini, girişimci yönlerinin açığa çıkarılmasını ve yeni teknolojilerle bütünleşik yaratıcılıklarının güçlendirilmesini amaçlayan bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destekleniyor.

 

Eğitimlere 20-35 yaş aralığında üniversite öğrencisi ya da mezunu gençler bekleniyor. Katılımcılar 20 kişiden oluşan 4 farklı grup halinde projede yer alabilecekler ve seçildikleri gurup için 1 ay devamlılık sağlamaları durumunda programı tamamlamış sayılarak sertifikalandırılacaklar. Program yetkilileri katılacak kişilerin Unity ve tasarım için Photoshop programlarını başlangıç seviyesinde bile olsa mutlaka bilmesi gerektiğini söylüyor.

 

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki eğitim konuları şöyle; Girişimcilik Eğitimi (70 Saat), Oyun Geliştirme Eğitimi (70 Saat) ve Liderlik Eğitimi (70 Saat). Her grup 30 gün içerisinde tüm eğitimleri tamamlanmış olacak.

 

Ankara’da Ankara Kalkınma Ajansı’nda yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlere katılmaya hak kazananlar eğitimler başlamadan önce e-mail ile bildirilecek.


Oyun ders başlıkları:


·        Unity ve Programlamaya Giriş

·        Unity, Visual Studio, Android SDK Kurulumu

·        Temel Unity Bileşenleri

·        Unity’de C# Temelleri

·        Arayüz Yapıları Animasyon

·        Particle System

·        Fizik Motoru Kullanımı

·        Input & Kontrol

·        Tag ve Layer Sistemleri

·        Sahne Yapısı

·        Unity GameObject ve Nesne Yapıları

·        Prefab Yapısı Kamera ve Raycast İşlemleri

·        Lighting ve Lightmapping

·        Proje Build’i ve Deploy İşlemleri

·        2D Proje Geliştirme

·        3D Proje Geliştirme

 

Eğitim programını görüntülemek için: https://bit.ly/3uj2pcq

Eğitim programına kayıt olmak için: https://forms.gle/HjopdL2cUzFDic2p9