RAV Sohbetlerinde Sosyolog Hakan Ycel Z Kuann yaam pratiklerini ve rutinlerini paylayor

Öğretmen Akademisi Vakfı düzenli gerçekleştirdiği “ÖRAV Sohbetleri”nin bu seferki buluşmasında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yücel’i ağırlıyor. 

Gençlik sosyolojisi, kent sosyolojisi, popüler kültür, toplumsal hareketler ve azınlık kimlikleri alanlarında araştırmaları bulunan Doç. Dr. Hakan Yücel, konuşmasında toplumsal bir kategori olarak gençliğin “icadı” sürecini anlatıp, gençlerin zaman içinde farklılaşan konumlarına ihtiyaçlarına ve taleplerine, gençlik üzerinden oluşturulan “mit”lere ve gençler hakkındaki önyargılara odaklanacak. Yücel konuşmasında, pandemi döneminde herkes gibi yaşam pratikleri ve rutinleri değişen Z Kuşağı’nın sosyal ve duygusal anlamda yaşadıkları olumsuz etkilere vurgu yaparak, genç olmanın zorlaştığı bu dönemde  öğretmen ve ebeveynlerle gençlere nasıl katkı sağlanabileceğini tartışacak.  

ÖRAV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak etkinliğe katılım ücretsiz ve herkese açık.


https://www.youtube.com/user/ogretmenakademisi


Tarih:  28.01.2021

Saat:   17.00 – 18.30