ERG Eitim zleme Raporu 2020yi Paylayor

Eğitim İzleme Raporu 2020: "Eğitimin Çıktıları" başlıklı rapor 17 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de ERG Youtube kanalında canlı yayımlanacak bir etkinlikle kamuoyuna sunulacak.

Eğitim alanında yaşanan önemli gelişmelerin ele alındığı Eğitim İzleme Raporları  2019 yılı itibariyle yılın farklı zamanlarında ek kaynaklarla desteklenerek dosyalar halinde yayımlanmaya başlandı. Bu yılın altıncı ve son dosyasında, ulusal ve uluslararası değerlendirmeler ışığında eğitim çıktılarına odaklanıldı ve Eğitim İzleme Raporu 2020: Eğitimin Çıktıları başlıklı rapor 17 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de ERG Youtube kanalında canlı yayımlanacak bir etkinlikle kamuoyuna sunulacak.

ERG Araştırmacısı Umay Aktaş Salman’ın moderasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte dosyanın yazarlarından ERG Araştırmacısı Özgenur Korlu raporun temel bulgularını sunacak. Ulusal ve uluslararsı değerlendirmelerin akademik başarıya  ve çocuğun iyi olma haline ilişkin bulguları değerlendirilecek. Korlu’nun yanı sıra Doç. Dr. ZelhaTunç Pekkan ve Dr. Ömer Kutlu’nun da konuşmacı olarak yer alacağı tartışma bölümünde ise matematik öğretimine ilişkin ihtiyaç ve çözümler ile ölçme ve değerlendirmenin önemi ve yararları konuşulacak.