YURTDIŞI ÜNİVERSİTE EĞİTİM REHBERİ

Yurtdışında Üniversite Eğitim Rehberi

Birçok alanda olduğu gibi, eğitim alanında da öğrencilere sunulan imkanlar her geçen gün baş döndürücü bir boyuta ulaşıyor. Yurtiçinde eğitim, yurtdışında eğitim, lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi derken, on binlerce okul ve seçenek içinden seçim yapmak zorunda kalmak, çok ince elenip sık dokunması gereken bir sürece işaret ediyor.

Yurtdışında üniversite eğitim almaya karar vermek; dünyaca ünlü bir okulda eğitim görerek profesyonel hayata hazırlanmak, Türkiye’de yaygın olmayan bir branş için yurtdışındaki okullarda daha fazla seçenek bulabilmek ya da basitçe yurtdışı hayatını tecrübe ederek bir dünya vatandaşı haline gelmek gibi birçok motivasyondan kaynaklanabilir. Karar alırken önemli olan, potansiyelinize, hedeflerinize, hayallerinize ve elbette ki ailenizin şartlarına en uygun seçimleri yapabilmektedir. Bu süreçte öğrencilerin ve ailelerin karşısına çıkan dört temel faktörü kronolojik olarak kısaca irdelemeye çalışacağız.

Program ve Ülke Seçimi

Yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen bir öğrencinin ilk belirlemesi gereken konu, hangi alanda eğitim almak istediğidir. Türkiye’de bu alanın çok yaygın olmaması, giriş için çok yüksek puanlara ihtiyaç duyulması gibi nedenler sizi hayalinizdeki bu alan için yurtdışında eğitime yönlendirdiyse, yapmanız gereken ikinci şey, eğitim göreceğiniz ülkeyi seçmektir. Üniversite başvuru süreçlerinde başvurulacak ülke ya da okul sayısı gibi konularda herhangi bir kısıtlama olmamasına rağmen, bir ülkeye odaklanmak hem daha yüksek ciddiyet hem de daha büyük bir adanmışlık ifade eder.

Ülke seçimini yaparken ilk göz önünde bulundurulan etkenlerden biri, o ülkenin istediğiniz alanda verdiği eğitimin kalitesi ve sunduğu seçeneklerdir. Çok genel bir örnekle açıklamak gerekirse; moda ya da tasarım okumak isteyen bir öğrencinin listesine alacağı ülkeler arasında İtalya yer alacaktır. Girmek istediğiniz bölümün o ülke üniversitelerindeki genel kalite düzeyi kadar önemli bir diğer konu da yaşam, eğitim ve ulaşım maliyetleridir. Yurtdışında üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin başlıca seçenekleri arasında bulunan Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeleri arasında bu temel kriterlere göre bir seçim yapmak doğru olacaktır: İstediğim bölüm bu ülkede yeterince iyi bir eğitim sunuyor mu? Mesafe olarak Türkiye’ye uzak ya da yakın olmak benim için önemli mi? Gitmek istediğim ülkede ortalama yıllık üniversite maliyetleri nedir? Yaşam maliyetleri için bütçem nedir?

Okulların Seçimi ve Akademik Uygunluk

Yukarıda saydığımız soruları cevapladıktan sonra sıra, eğitim almak için karar kıldığınız ülkede başvurabileceğiniz okulları belirlemeye gelir. Bu, yurtdışında eğitim sürecinin en kritik aşamalarından biridir, zira yapılacak yanlış bir tercih hem zaman hem de maddi kaynakların kaybı olarak size ve ailenize zarar verecektir.

Okulların yer aldığı yerleşim merkezlerinin, bu merkezlerdeki yaşam standartlarının ve uluslararası öğrenci demografisinin, öğrenciye verebileceklerinin de değerlendirilmesi gereken bu aşamada, uzmanlar tarafından genellikle önerilen yöntem, bir okul havuzu oluşturmak ve en sonunda 4-5 okul belirleyerek bunlardan birine ya da birkaçına başvuruda bulunmaktır. Ülke seçiminde belirttiğimiz üzere, elbette ki başvuru sayısı için bir üst sınır bulunmamaktadır, ama özelleştirilmiş bir liste zamandan ve paradan tasarruf etmenize ve hedefinize daha iyi bir şekilde odaklanabilmenize olanak tanır.

Sürecin bu aşamasında dikkate alınması gereken en önemli husus, belirleyeceğiniz o birkaç okulun aradığı akademik şartlara uyup uymadığınızdır. Lise not ortalaması, İngilizce ya da bir başka yabancı dildeki yeterlilik, yeterliliğiniz yoksa şartlı kabul gibi kriterler, okul havuzunuzu daraltmanızda en büyük yardımcılarınız olacaktır. Örnek vermek gerekirse; dünyanın en iyi okullarından biri olan Harvard’a girmek istiyorsanız, hem not ortalamanız kusursuza yakın olmalıdır hem de okulun yeterlilik için şart koştuğu TOEFL, GMAT, GRE ya da SAT gibi sınavlardan çok yüksek puanlar almış olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, yapacağınız başvurunun esas itibariyle çok bir anlamı kalmaz.

Üniversite eğitimi almak istediğimiz bölüme karar verdik, buna bağlı olarak ülke seçimimizi yaptık, okul havuzumuzu oluşturduktan sonra akademik uygunluğumuza göre okul listemizi 4-5 okula indirdik; şimdi sırada en elzem araştırmaların yürütüleceği bir aşama var: Bütçe hesabı.

Maliyetler ve Aile Bütçesi

Ülke seçiminde de değindiğimiz üzere, her ülkedeki üniversite eğitimi ortalama olarak farklı maliyetler ifade eder. Doğaldır ki, Amerika’da üniversite eğitimi almak ile Slovenya’da üniversite eğitimi almak arasında hem eğitim maliyetleri hem de yaşam maliyetleri arasında büyük farklar vardır. Burada önemli olan, bu maliyetlerin karşılığında sizin sağlayacağınız akademik ve mesleki faydalardır.

Daraltılmış okul listesi üzerinde çalışırken göz önüne alınacak ilk kriter de maliyetleridir. Örneğin; Amerika gibi binlerce farklı seçeneğin bir arada bulunduğu ülkelerde ortalama eğitim maliyetleri Avrupa ortalamalarının üzerinde olsa da; çeşit bolluğundan dolayı maliyetlerin dahil olduğu alt-üst sınır bandı oldukça geniştir. Hem okulun bulunduğu yerleşim yerindeki yaşam maliyetleri hem de okulun yıllık ücretleri, bu daraltılmış ama aradığımız standartları zaten sağladığına inandığımız okullar içinde bir ya da birkaç seçim yapmayı kolaylaştırır.

Kampüs Olanakları, Ders Dışı Yaşam Gibi Ayrıntılar

Yurtdışı eğitimde sıkça rastlanan bir durum vardır: Aileler genel olarak bütçeye odaklanırken, öğrenciler ise önce akademik sonra da sosyal, kültürel ve sportif olanakları öncelik sıralamalarında en üst sıraya yerleştirirler. Gerçekten de, bir kez okul listenizi birkaç okula indirdiğinizde, dikkate almanız gereken hususlardan en önemlisi okulun size doğrudan sağladığı olanaklardır.

Zaten hiç tanımadığı yabancı bir ülkeye çok büyük bir cesaretle ve sorumluluk duygusuyla giden öğrenci, bu yeni yaşamını sadece okul-dersler düzleminden çıkaracak yan etkenlere ihtiyaç duyar ki, yurtdışında bu ders-dışı etkinlikler ve sosyal hayatta alınan aktif roller en az dersler kadar önemli bulunmaktadır. Örneğin; öğrencinin ilgi duyduğu bir spor dalının bu üniversitede ciddi bir branş olarak yer alması, hem öğrencinin bu yeni çevresindeki hayatını kolaylaştıracak hem de burs olanaklarıyla tanışmasına yardım edecektir.

Kısacası, başvurulacak okullar belirlenirken, okulun öğrencileri için sunduğu tüm kültürel, sanatsal, sosyal ya da sportif özellikleri çok büyük dikkatle incelenmelidir. Unutulmamalıdır ki, çok küçük bir ayrıntı bile sizin ya da çocuğunuz için orta ya da uzun vadede çok büyük bir anlam ifade edebilir.

Sonuç

Yurtdışında eğitim almaya karar vermek ciddi bir karardır ve tüm aşamaları da aynı ciddiyetle yürütülmelidir. Başvuru süreçleri zaman zaman uzun sürebilir ve gerekli şartları sağlamak yorucu olabilir. Bunun için tüm belgeleri eksiksiz şekilde ve zamanında hazırlamak da en az tüm bu akademik hedefler doğrultusundaki kararları vermek kadar hayati önem taşır. Bu süreç zarfında her ayrıntının, önemsenmeyen her küçük verinin bile çok büyük zaman ya da para kayıplarına yol açabileceği ya da tam tersine öğrencinin tüm geleceğini çok olumlu şekilde etkileyebileceği, başvuru sürecinin okula kayıt aşamasına kadar sabırla takip edilmesi gerektiği, bu sırada çıkabilecek problemlerin hızlı bir şekilde aşılmasının zorunlu olduğu unutulmamalı, bu sınırsız seçenek arasında en iyiyi bulmak için gerekirse yurtdışı eğitim danışmanlık firmalarından profesyonel yardım alınmalı, bu süreçleri defalarca yaşamış tecrübedeki uzmanların bilgi ve birikimlerinden yararlanılmalıdır.

Her şey gönlünüzce olsun!

İse World tarafından hazırlanmıştır.


 

Eklenme Tarihi: 23:20 01-06-2015