YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU OLUŞTURULUYOR

Yönetmelikle yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak.

Yükseköğretim kurumlarında, kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu`nun kurulmasını öngören Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Resmi Gazete`de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle, kurulacak Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu olacak.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarını temsilen Genel Kurul tarafından seçilen 5, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen 4, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma, Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Türkiye Bilimler Akademisi, TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`ni temsilen 1`er ve bir de öğrenci temsilcisi olmak üzere en fazla 21 üyeden oluşacak.

Üyeler, görevli oldukları kurumlarla ilgili toplantılara katılamayacak

Yeni düzenlemeye göre, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üyeler, temsil ettikleri veya görevli veya ilişkili oldukları kurumlar ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantılara katılamayacaklar.

Yükseköğretim kurumları, Kalite Komisyonu oluşturacak

Yükseköğretim kurumları, iç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için bir Kalite Komisyonu oluşturacak. Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalarıYükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları, Senato onayına sunmakla görevli olacak.Onaylanan rapor kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşacak.

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemleri kurulacak 

Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlayacaklar ve bu raporları bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderecekler.

5 yılda bir dış değerlendirme süreci

Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlüdürler.Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanacak ve ilan edilecek.

Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan veya görevlendirilen dış değerlendiriciler veyaYükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi yetkisi almış bağımsız kurumlarca gerçekleştirilecek.


 

Eklenme Tarihi: 17:16 23-07-2015