YÖK’ten KHK kapsamındaki araştırma görevlileri için yeni karar

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK),  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca kadroyla ilişiği kesilen ‘Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)’ kapsamındaki araştırma görevlilerinden yabancı dil barajını geçip lisans üstü eğitim için yerleştirme bekleyenler ile yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktora eğitimi için merkezi yerleştirme bekleyenlere, lisans üstü eğitim yerleştirmesi yapılacak. Bu durumdaki ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilik statüleri devam edebilecek.

YÖK’ten üniversitelere gönderilen genelgede, 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK’nın 49. maddesindeki “ÖYP kapsamında, 33. maddenin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği ve bunlar hakkında 50/d maddesi hükümlerinin uygulanacağı” belirtilerek, “bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden, yeniden 33. maddenin (a) fıkrasına göre ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin kaldırılacağı” hükmü hatırlatıldı.     

Üniversitelerde uygulamada birlik sağlanacak   

Genelgede, KHK’da yer alan bu hükümlere ilişkin üniversitelerde uygulamada birliğin sağlanması için bazı kararların alındığı bildirildi.  YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıya göre, KHK kapsamındaki ÖYP’lilere ilişkin alınan kararlar şöyle:     

“Lisans üstü eğitime kayıtlı olmayan ve bu kapsamda KHK kararı gereğince kadroyla ilişiği kesilen ÖYP araştırma görevlilerinden, yabancı dil barajını geçip lisans üstü eğitim için yerleştirme bekleyenler ile yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktora için YÖK’ten merkezi yerleştirme bekleyen araştırma görevlilerine Başkanlık tarafından lisans üstü eğitim yerleştirmesi yapılacak ve bu şekildeki ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilik statüleri devam edebilecek. Bununla birlikte KHK ile statüleri 50/d maddesine dönüştürüldüğünden araştırma görevlilerinin atamaları, söz konusu kanun maddesi uyarınca bir yıllığına yapılabilecek.”     

“Akademik gerçeklik ve teamüller dikkate alınmalı”      

YÖK, üniversitelerden “Üniversite dışında lisans üstü eğitim gören araştırma görevlilerinin geri çağrılma işlemlerinin  akademik gerçeklik ve teamüller dikkate alınarak, araştırma görevlisinin lisans üstü eğitim gördüğü programın, çağrıldığı üniversitede faal olup olmadığı, lisans üstü eğitim yapılan alanın niteliği, teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesi sayısıyla bilimsel çalışma yapılabilecek imkanlar, lisans üstü eğitim yapılacak alanın fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinde olması halinde ise tam gün laboratuvar çalışmasına katılma zorunluluğu gibi hususlara bilimsel zeminde özen gösterilmesini” de istedi.

(Hürriyet)


 

Eklenme Tarihi: 16:46 10-09-2016
YÖK KHK Araştırma görevlileri