Kapatılan Üniversitelerdeki Öğrencilerin intibak işlemleri için açıklama

 

Ösym`den az önce yapılan açıklmaya göre, Kapatılan Üniversite öğrencilerinin intibak işlemleri için yapılması gerekenler hakkında  en çok sorulan sorular biraraya getirildi.  

işte en sık sorular ve yanıtları 

 • -  Mezun aşamasında olan ancak ek sınav, not yükseltme sınavı gibi işlemleri nedeniyle henüz mezun olamamış öğrencilerin işlemleri nasıl yürütülecektir?
  Bu öğrencilerin staj, ek sınav vb. işlemleri koordinatör üniversite tarafından yürütülecek ve diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklardır.

 • -  Bu öğrenciler tercih yapmışsa ne olacaktır?

  Tercih yapmış ve yerleştirilmiş olsa dahi bu öğrencilerin işlemleri koordinatör üniversite tarafından yapılacaktır.

 • -  Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında nasıl bir yöntem izlenecektir?

  Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve yalnızca mezuniyet için gerekli olan AKTS kredisi (Ön Lisans: 120 AKTS, Lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak dersleri belirlenecektir.

 • -  Özel öğrenci olacak öğrencilerin intibakı ve eğitim-öğretim süreçleri nasıl yürütülecektir?
  Öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna intibakı yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak ve eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda yerleştiği yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecektir.

 • -  2016-2017 eğitim öğretim yılında yerleştirildiği veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin devamsızlık durumları nasıl değerlendirilecektir?
  Öğrencilerin devam durumları kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları tarih itibariyle değerlendirilecektir. Yerleşme ve kayıt süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede öğrencilerde devam şartı aranmayacaktır.

 • -  Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?

  ÖSYM tarafından yerleştirilen yükseköğretim programında eğitime devam edeceklerin bu durumlarını belgelerle kanıtlanmış olması halinde öğrenciden ilgili akademik yıl için ücret talebinde bulunulmayacaktır.
  Yatay geçişle başka bir yükseköğretim kurumuna geçen veya ÖSYM tarafından yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmeyecek ve eğitim ücretini peşin ödeyen öğrencilerden (yaz öğretimine kayıt olmuş ancak usul ve esasların 12. madde kapsamında koordinatör üniversitenin yaptığı düzenlemeden veya bütünlemeden yararlanmak istemeyen öğrenciler de dahil olmak üzere)

1

ödemiş oldukları ücretlerin geri iadesini talep edenlerin kanıtlayıcı belgelerle beraber, 17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 670 sayılı KHK’nın 5. maddesi gereğince KHK’nın yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde Maliye Bakanlığına (İl Defterdarlıklarına) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • -  “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin hükümleri ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin intibak ve öğrenim ücreti nasıl olacaktır?

  Yatay geçiş yapan öğrenciler intibak işlemlerinde ve öğrenim ücreti ödemesinde yatay geçiş yaptıkları yükseköğretim kurumunun esaslarına tabi olacaktır. KHK kapsamındaki bursluluk durumu yatay geçiş için geçerli olmayacaktır.

 • -  Öğrenim ücretleri taksitler halinde ödenebilecek midir?

  Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığından görüş alındıktan sonra açıklanacaktır.

 • -  ÖSYS sonucunda burslu öğrenci olarak yerleştirilmemiş ancak ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan ilgili üniversiteye ait koşullarda yer alan şartları sağladığı için öğrenim ücreti muafiyeti tanınanlar ödemelerini nasıl yapacaktır?
  Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığından görüş alındıktan sonra açıklanacaktır.

 • -  Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçen ve hazırlık sınıfı okuması gereken öğrenci ne kadar öğrenim ücreti ödeyecektir? Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığından görüş alındıktan sonra açıklanacaktır.

 • -  Kılavuzda belirtilmeyen ancak kapatılan üniversitenin Mütevelli Heyeti, Senato, Yönetim Kurulu vb. tarafından verilen öğrenim ücreti muafiyeti devam edebilecek midir?
  Hayır.

 • -  Yerleştirme süreci ne zaman tamamlanacaktır?

  Yerleştirme süreci ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir ve ÖSYM sürecin en kısa süre içinde tamamlanması için yoğun çaba harcamaktadır. Bu tipik LYS yerleştirmesi değildir. 10 yıl geriye kadar gidilmesini gerektirecek öğrencilerimiz olduğundan ve her öğrenci kendi yılındaki kılavuz esaslı yerleştirileceğinden süreç oldukça kompleks ve karmaşıktır. Bu nedenle de yerleştirme süreci zaman almaktadır. Bu gecikmenin öğrencilerimiz açısında mağduriyete sebep olmaması uğramaması gerekli tedbirler alınmaktadır.

 


 

Eklenme Tarihi: 16:02 03-09-2016
YÖK kapatılan Üniversite Öğrenci