Akademik Amaçlı Yurt Dışına Çıkışa İzin

Yök Basın müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Darbe girişimi kapsamında alınan kararlar kapsamında Üniversitede görev alan Akadamisyenlerin akademik amaçlı yurt dışına çıkıları ile ilgili yeni bir düzenleme gertiriidi.

YÖK, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca Rektörler dahil öğretim elemanlarının yurt dışına görevlendirilmemeleri ve yurt dışında bulunanların geri çağrılması konusundaki 19.07.2016 tarihli genelgesinde değişiklik yaparak; yükseköğretim kurumlarımızın uluslararası bilimsel faaliyetlerindeki temsiliyetinin kesintiye uğramaması ve öğretim elemanlarının bilimsel faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından 39. madde kapsamındaki yurt dışına görevlendirme yetkisini üniversite Rektörlerine bırakmıştır.

Buna göre öğretim elemanları; yurt dışında gerçekleştirilecek olan kongre, konferans, seminer benzeri ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara Rektörün uygun görmesi halinde katılabileceklerdir. YÖK, Rektörlerin yurt dışına görevlendirilmemeleri konusundaki genel hükmünü devam ettirmiştir.

YABANCI AKADEMİSYENLER YILLIK İZNE ÇIKABİLECEK

18 Temmuz 2016 tarih ve 29774 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık genelgesi ile ikinci bir genelgeye kadar tüm kamu çalışanlarının yıllık izinlerinin kaldırıldığı duyurulmuştur.

Başkanlığımızca, yükseköğretim Kurumlarında görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının tabi olduğu mevzuat hükümleri ve alınan hizmetin niteliği dikkate alındığında yabancı uyruklu öğretim elemanlarının durumları hususunda 20.07.2016 tarihinde Başbakanlıktan görüş sorulmuş ve bu kişilerin söz konusu genelge kapsamında değerlendirilmemesi konusunda girişimde bulunulmuştur.

21.07.2016 tarihinde Başbakanlıktan ilgili yazımıza verilen cevabi yazı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarını genelge kapsamı dışında tutmaktadır.

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarımızın yıllık izne ayrılmalarına ilişkin talebimize çok kısa süre içinde cevap veren ve bu sorunu çözüme kavuşturan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a tüm akademi camiası olarak teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz.

Söz konusu akademisyenler yıllık izinlerini yurtdışında da kullanabilecek.

Kamuoyuna önemle duyurulur.


 

Eklenme Tarihi: 01:35 23-07-2016
Akademik çalışma Yurt Dışı Darbe YÖK Yasak